• Naujienos
 • Verslo forumo Klaipėdoje išvados ir pasiūlymai

  Verslo forumo Klaipėdoje išvados ir pasiūlymai

  2014 m. spalio 1 d. Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmai Klaipėdoje surengė Vakarų Lietuvos verslo forumą, skirtą regionų plėtros Lietuvoje perspektyvoms ir problemoms 2014 – 2020 m. aptarti. Renginyje dalyvavo 130 dalyvių, verslo įmonių vadovų iš Klaipėdos, Tauragės, Plungės, Mažeikių, Šiaulių, Panevėžio, Kauno, Vilniaus.

  Žinant, jog 2014 – 2020 metais ES regioninei ir sanglaudos politikai skiriama 352 mlrd. eurų, iš jų iš Lietuvai – 8,5 mlrd. eurų, bei susipažinus su verslo forume pateiktais Ūkio, Vidaus reikalų, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijų vadovų pranešimais, regionų verslo savivaldos organizacijų vadovų požiūriu į regionų politiką, verslo situaciją juose bei tai, jog nuo 2020 m. Lietuva kaip ES narė tampa šalimi – donore, kreiptasi į Vyriausybę dėl regionų plėtros politikos ir jai skiriamo finansavimo. Forumo dalyviai siūlo:

  1. Žinant Lietuvos regionų problemas ir atskirų ministerijų rengiamas priemones regionų plėtros finansavimui, paskirti vieną už regioninės plėtros lėšas bei jų koordinavimą atsakingą ministeriją, siekiant išvengti prioritetų dubliavimo ir jų netinkamo parinkimo bei finansavimo. Siūlome, kad už tvarią regionų plėtrą būtų atsakinga Ūkio ministerija, kaip už visos šalies konkurencingumo didinimą atsakinga institucija;

  2. Atsižvelgiant į tai, kiekviena investicija į regionų plėtrą privalo būti įvertinama ekonominio naudingumo, naudos vietos verslui, kiekvieno regiono konkurencingumo didinimo atžvilgiu. Tokius pat reikalavimus taikyti investicijoms iš Valstybės investicijų programos;

  3. Į investicinių projektų aptarimą įtraukti regionų verslui, regionines verslui atstovaujančias organizacijas.

  4. Užtikrinti, kad regionų plėtrai būtų pasirinktos ilgalaikės, konkretų poveikį turinčios priemonės, kurios išliktų veiksmingos ilgesniam laikotarpiui nei numatytas ES finansavimo 2014 – 2020 m. etapas.

  Šios išvados ir pasiūlymai išsiųsti premjerui Algirdui Butkevičiui, ūkio ministrui Evaldui Gustui, vidaus reikalų ministrui Dailiui Alfonsui Barakauskui, aplinkos ministrui Kęstučiui Trečiokui, socialinės apsaugos ir darbo ministrei Algimantai Pabedinskienei.

Skip to content