• Verslo atstovams bus pristatytos naujovės dėl pakuočių, teikiamų vidaus rinkai, deklaravimo

  Nuo gegužės 1 d. Lietuvos įmonės, vidaus rinkoje tiekiančios pakuotus produktus, turės pildyti deklaracijas, ar pakuotė atitinka Europos Sąjungos direktyvos reikalavimus. Naujai įsigaliojantys reikalavimai, praktiniai įgyvendinimo aspektai bus pristatyti per Ūkio ministerijoje vyksiantį seminarą visiems suinteresuotiems asmenims š. m. balandžio 28 d.

  Per seminarą bus pateikta ir praktinė, ir teorinė informacija apie naujai įsigaliojančius reikalavimus. Bus pristatytas Valstybinės ne maisto produktų inspekcijos prie Ūkio ministerijos parengtas klausimynas, pagal kurį inspektoriai tikrins įmones, į vidaus rinką tiekiančias pakuotus produktus. Tai padės ir inspektoriams ir įmonėms pasiruošti, kas bus tikrinama ir kokius dokumentus reikės pateikti.

  Ūkio ministerijos žiniomis, nemaža dalis įmonių deklaracijose prašomų informaciją pagrindžiančių dokumentų jau turi ir šiandien, tad, tikimasi, kad sunkumų neturėtų kilti.

  Ar pakuotė atitinka Europos Sąjungos direktyvos reikalavimus įmonė galės pagrįsti įvairiais dokumentais – tai gali būti ir pakuotės gamintojo sertifikatai. Jeigu įmonė, importuojanti gaminius iš Europos bendrijos, turės dokumentą, patvirtinantį, kad rinkai tiekiama pakuotė atitinka Lietuvoje galiojančius teisės aktų reikalavimus, tai papildomai pildyti deklaracijos nereikės.

  Seminaras apie naujus reikalavimus įmonėms vyks š. m. balandžio 28 d. Ūkio ministerijos 212 salėje, 13 val. (Gedimino pr. 38, Vilnius). Norintys dalyvauti seminare turi registruotis elektroniniu paštu saulius.faidusas@ukmin.lt
  irvaidas.gricius@ukmin.lt
  arba telefonu 8 706 64 716.

  Su ūkio ir aplinkos ministrų bendru įsakymu patvirtintu tvarkos aprašu „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus rinkai tiekiamų pakuočių atitikties Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatyme nurodytiems pakuočių reikalavimams įgyvendinimo“ galite susipažinti adresu http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=492244p_tr2=2
  .

Skip to content