• Naujienos
 • Verslo atstovai su Jonavos r. savivaldybe tradiciškai aptarė 2023 m. Jonavos r. biudžetą

  Šių metų sausio 30 dieną, Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų Jonavos filialo verslo bendruomenė susirinko į jau tradicija tapusį rajono biudžeto pristatymą bei aptarimą. Bendru nutarimu dėl visiems patogesnio formato, susitikimas vyko nuotoliniu būdu.

  Jonavos rajono biudžeto projektą pristatė Jonavos rajono savivaldybės administracijos finansų ir biudžeto skyriaus vedėja Danutė Petronienė, diskusijoje su verslininkais dalyvavo ir į verslui aktualius klausimus atsakė administracijos direktorius Valdas Majauskas bei administracijos direktoriaus pavaduotoja Lineta Jakimavičienė.

  2023 m. rajono biudžetas – siekia  beveik  77,6  mln. Eurų ir 2022 metų  biudžetą viršija 10,6 mln. eurų

  Pagal savivaldybės tarybos patvirtintas programas, didžiausia biudžeto dalis tenka švietimo, kultūros ir sporto, socialinės apsaugos plėtojimui, sveikatos apsaugai ir savivaldybės infrastruktūros objektų priežiūrai, modernizavimui.

  Pristatydami Jonavos rajono savivaldybės biudžetą, rajono administracijos atstovai atsakė į iš anksto pateiktus KPPAR Jonavos filialo narių klausimus, paaiškino susirinkusiems, ką reiškia atskiros biudžeto eilutės. Verslininkams kilo klausimų, kiek biudžete numatytos planinės pajamos skiriasi nuo faktiškai gautų, tad buvo supažindinti su biudžeto planavimo specifika, kada prognozuoti būna pakankamai sudėtinga.

   Verslo bendruomenei rūpėjo ir tokie klausimai, kaip: pedagogo profesijos patrauklumo didinimo programa; kodėl neliko želdynų ir želdinių apsaugos priežiūros ir tvarkymo komisijos darbo apmokėjimo eilutės; kiek lėšų skiriama sveikos gyvensenos plėtojimui, psichikos sveikatos stiprinimui; kas sudaro ekonominio konkurencingumo didinimo programą; kokie atsinaujinančios energetikos sprendimai planuojami; formuojamų naujų teritorijų verslui bei investicijoms ateitis; taip pat su LEZ susijęs klausimas.  Buvo aptarta ir aktualia verslui tema – infrastruktūros mokestis, kokius infrastruktūros objektus planuojama įrengti už 2022-aisiais surinktas lėšas.

  Investicijoms šiais metais  numatyta mažiau nei 2022-aisiais, tuomet didžioji dalis investicijų atiteko Jonavos baseino baigimo darbams (4 mln. Eurų). Praėjusių metų pabaigoje baseino statybos buvo pabaigtos ir jonaviečiai bei miesto svečiai jau gali išbandyti jo teikiamus privalumus.

  2023-aisiais investicijoms skirta 8,2 mln. Eurų, kurių pagrindą sudaro savivaldybės balanse esančių pastatų  bei statinių renovacijai bei modernizacijai, infrastruktūros kūrimui, priežiūrai bei remontui,  socialinio būsto plėtrai, įvairių priemonių, reikalingų savivaldybės įstaigoms, įsigijimui. Numatyta lėšų ekologiškoms transporto priemonėms pirkti, prisidėta prie įvairių projektų, teikiančių kompleksines paslaugas šeimoms, užsiimančių visuomenės sveikatos stiprinimu.

  Praėjusiais metais pirmą kartą biudžete buvo numatyta 50 tūkst. eurų suma, skirta gyventojų ir bendruomenių idėjų įgyvendinimui. Dalyvaujamasis biudžetas – tai būdas kartu su bendruomene spręsti dėl viešųjų lėšų panaudojimo, kai bendruomenės nariai patys siūlo idėjas savivaldybei ir balsuodami renka labiausiai patikusias. Kadangi 2022 metais tokia idėja puikiai pasiteisino, 2023 metų biudžete jai taip pat skirta 50 tūkstančių eurų.

  KPPAR Jonavos filialas yra pateikęs vieną pasiūlymą dėl Jonavos rajono biudžeto formavimo. Siūlyta  skirti  50 tūkstančių eurų biudžeto lėšų Jonavos rajono savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo fondui, kadangi pasikeitus fondo nuostatams, lėšų poreikis stipriai išaugo.  Fondas remia Jonavos rajone įsisteigusius SVV subjektus, jo dėka verslas gali kompensuotis tam tikras patirtas sąnaudas, gauti beprocentines paskolas. Ar bus atsižvelgta į šį verslininkų siūlymą, paaiškės artimiausiu metu. Jonavos rajono biudžetas bus tvirtinamas vasario 2 dieną vyksiančiame savivaldybės tarybos posėdyje.

  KPPAR Jonavos filialo vardu dėkojame visiems dalyviams bei pranešėjams.

   

  Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų Jonavos filialo direktorė Dalia Sinkevičienė

  Pagrindinė nuotrauka: Jonavos turizmo informacijos centro

Skip to content