• Naujienos
 • Verslo atstovai pabrėžia silpną ryšį su miesto valdžia

  Pirmą kartą atliktas Kauno verslo subjektų nuomonės tyrimas apie verslo aplinką ir savivaldybės teikiamas paslaugas

  Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmai pirmą kartą atliko Kauno miesto savivaldybėje veikiančių verslo subjektų nuomonės tyrimą.Tyrimo tikslas buvo išsiaiškinti įmonių vadovų požiūrį į vietos savivaldą, įvertinti Savivaldybės teikiamas paslaugas verslui, verslo aplinką ir jo plėtros perspektyvas Kaune.

  Tai pirmoji tokio pobūdžio apklausa Kaune. Jokių panašių tyrimų ir jų rezultatų iki šiol nėra skelbta.

  Tyrimo metu buvo apklausta per 600 verslo subjektų. 80 proc. apklausoje dalyvavusių įmonių pagal teisinį statusą yra uždarosios akcinės bendrovės. 35 proc. įmonių įkurtos prieš 15-20 metų. Iki 1990 m. įkurtos įmonės sudarė 20 proc.). 17 proc. įmonių gyvuoja nuo 5 iki 10 metų. Mažiau kaip 5 metus veikia 7 proc. apklaustų verslo subjektų.

  Didžioji dalis (45proc.) bendrovių dirba paslaugų teikimo srityje, 26 proc. verslo subjektų vykdo kelias veiklas, 18 proc. yra gamybos įmonės, o 11 proc. apklausoje dalyvavusių firmų verčiasi prekyba.

  Apklausoje buvo prašoma įvertinti Kauno miesto 2008-2013 m. strateginio veiklos plano ekonominės plėtros tikslus. Tyrimo dalyviai pritaria miesto susisiekimo infrastruktūros plėtojimui, efektyviam miesto turizmo potencialo išnaudojimui, inžinerinių sistemų atnaujinimui, investicinio potencialo didinimui. Mažiau verslo subjektų pritarimo sulaukė su darnios miesto plėtros užtikrinimu ir miesto valdymo efektyvumu susiję siekiai.

  Vertinant Kauno verslo aplinką apibūdinančius veiksnius, akivaizdu, kad verslo subjektai stipriausiai reaguoja į neigiamus faktorius – biurokratijos ir korupcijos lygius. Verslo steigimo sudėtingumas arba paprastumas vertinamas prieštaringai.

  Vidutiniškai įvertinta žmogiškųjų išteklių gausa, verslo ir piliečių saugumas. Prasčiausiai atsiliepta apie SVV paramą, verslo inkubavimo galimybes, verslo aplinkos atsinaujinimą, bankinių ir draudimo paslaugų prieinamumą ir jų kainą.

  Įmonių atstovų buvo prašoma įvertinti vietos valdžios teikiamų paslaugų kokybę. Palankiausiai atsiliepta apie visuomeninį transportą, atliekų surinkimą, vietos policijos veiklą. Kitos teikiamos paslaugos – gatvių infrastruktūra, sprendimų priėmimas savivaldybės Taryboje, miesto, rajono, regiono propagavimas ir verslo plėtrai tinkamų sklypų ir objektų pasiūla – vertinamos vidutiniškai.

  Tik 12 proc. respondentų naudojasi Kauno m. savivaldybės parama savo verslui. 88 proc. tvirtina iš Savivaldybės negavę jokios paramos. Pagrindinės suteiktos paramos rūšys – finansinė parama per SVV fondus, informacijos aprūpinimas ir mokesčių lengvatos. Tik 8 proc. apklaustųjų gavo reikalingos informacijos ir sulaukė vietos Savivaldybės pagalbosrengiant paraiškas, verslo planus ir konsultuojantis įmonei aktualiais klausimais.

  Verslo subjektų buvo paprašyta identifikuoti pagrindinius faktorius, trukdančius smulkiojo ir vidutinio verslo plėtrai Kaune. Kaip pagrindinius veiksnius respondentai išskyrė didelius mokesčius, valstybės valdymo institucijų/savivaldybių darbuotojų biurokratizmą ir valdininkų korupciją. Taip pat paminėtas apyvartinių lėšų trūkumas, menka vartotojų perkamoji galia ir sudėtingos kredito gavimo sąlygos.

  Tyrime buvo bandoma išsiaiškinti, ar vietos valdžia pakankamai teikia informacijos apie savivaldybės plėtros kryptis. 85 proc. respondentų teigia stokojantys tokių žinių.

  Ar verslo atstovai pageidautų dalyvauti Savivaldybės plėtros planavimo ir įgyvendinimo procesuose? Net 67 proc. respondentų į šį klausimą atsakė teigiamai.

  Verslo subjektų buvo paprašyta bendrai įvertinti Kauno m. savivaldybės darbą. 64 proc. respondentų jį įvertino gerai ir patenkinamai. Likę 36 proc. Savivaldybės darbu nepatenkinti ir jį vertina nepalankiai.

  Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmai ketina ir toliau vykdyti panašias apklausas.

  Plačiau apie apklausą ir jos rezultatus rašoma kovo mėnesio „Rūmų žiniose“.

Skip to content