• Naujienos
 • Verslo atstovai kviečiami dalyvauti EK programoje „Horizontas 2020“

  Europos Komisija patvirtino didžiausios ES mokslinių tyrimų ir inovacijų programos „Horizontas 2020“ naująsias 2016–2017 m. darbo programas. Pagal naujųjų darbo programų kvietimus teikti paraiškas planuojama investuoti beveik 16 mlrd. eurų į mokslinius tyrimus, eksperimentinės plėtros veiklą ir inovacijas. Ūkio ministerija ir Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra kviečia verslo atstovus aktyviai dalyvauti šioje programoje.

  „Kviečiu verslo atstovus nepraleisti progos ir dalyvauti tarptautiniuose projektuose. Paskelbtas net 51 kvietimas teikti paraiškas įvairiose srityse – nuo ateities ir besikuriančių technologijų, transporto, energetikos, kosmoso, nanotechnologijų, informacinių technologijų, daiktų interneto iki žemės ūkio ir daugelio kitų sričių. Nors konkurencija šioje programoje yra didelė, tačiau noriu padrąsinti verslininkus pasinaudoti galimybe ir aktyviau ieškoti tarptautinių partnerių bei įsijungti tiek į didelius konsorciumus, tiek ir patiems bandyti rengti projektus pagal mažoms ir vidutinėms įmonėms skirtą inovatyvumo skatinimo schemą. Primenu, kad Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra teikia nemokamas konsultacijas norintiesiems dalyvauti programoje „Horizontas 2020“, – sako ūkio ministras Evaldas Gustas.

  Mažoms ir vidutinėms įmonėms programoje „Horizontas 2020“ yra specialus kvietimas, kuriam 2016–2017 m. yra skirta per 300 mln. eurų. Kvietimo tikslas – skatinti inovatyvių, į tarptautinę rinką orientuotų produktų, kurie užtikrintų tikslinės rinkos segmento kokybinius pokyčius, kūrimą. Projektuose gali dalyvauti įmonės tiek su partneriais (kitomis įmonėmis), tiek ir be jų. Finansavimo intensyvumas siekia 70 proc., taip pat papildomai yra skiriama 25 proc. projekto sąmatos dydžio išmoka netiesioginėms išlaidoms apmokėti.

  Lietuva šioje programoje skinasi pirmuosius žingsnius. Europos Komisijos skirta dotacija Lietuvos dalyviams nuo 2014 m. pradžios jau siekia 7,48 mln. eurų ir yra paskirta 58 dalyviams iš Lietuvos. Net 488 organizacijos iš Lietuvos dalyvavo teikiant programos „Horizontas 2020“ paraiškas. Lietuvos dalyvavimo programoje sėkmės rodiklis siekia 11,9 proc. (technologinėse srityse siekia net 20 proc.) ir yra šiek tiek mažesnis nei vidutinis kitų ES valstybių narių (13,9 proc.).

  Jau yra nemažai pažangiųjų technologijų įmonių iš Lietuvos, kurios yra laimėjusios programos „Horizontas 2020“ kvietimus teikti paraiškas: tai išmaniąją nosį kurianti įmonė UAB „ARS LAB“, išmaniąsias žaliuzes patentuojanti alternatyviosios energetikos įmonė UAB „Saulės vėjo aruodai“, biotechnologijų įmonės UAB „Ferentis“ ir UAB „Biocentras“, technologijų įmonė UAB „Elinta“, transporto valdymo sprendimus kurianti bendrovė UAB „Ruptela“, saulės elementų gamintojos UAB „SOLI TEK RD“ ir UAB „PRECIZIKA-MET SC“ bei kitos įmonės.

  Dažniausiai Lietuva bendradarbiauja ir turi projektų su šiomis valstybėmis: Vokietija, Jungtine Karalyste, Prancūzija, Ispanija ir Italija. Pagal tematiką daugiausiai finansuotų projektų yra iš šių sričių: branduolinių tyrimų programos EURATOM, kompetencijos projektų, Marijos Sklodovskos-Kiuri veiksmų programos, pasaulinio lygio infrastruktūrų, informacinių ir ryšių technologijų, maisto ir žemės ūkio sričių.

  Informaciją apie kvietimus galite rasti MITA svetainėje
  ir „HORIZONTAS 2020“ nacionalinėje svetainėje. Kontaktai pasiteirauti: Anzelma Ūselienė, anzelma.useliene@mita.lt
  , tel. (8 5) 212 7437, Tarptautinių programų skyrius.

Skip to content