• Vartotojų teisių apsauga. Ką naudinga žinoti verslininkui

    Kauno PPA rūmų misija – atstovauti verslo interesams, kurią vykdydami bendradarbiaujame su  valstybinėmis institucijomis ir siekiame padėti verslui gerinti verslo sąlygas, šalinti kliūtis augimui ir klestėjimui.

    Gegužės 15 d. vykusioje praktinėje konferencijoje „Vartotojų teisių apsauga. Ką naudinga žinoti verslininkui“ Vartotojų teisių apsaugos tarnybos specialistai pateikė verslui naudingos informacijos apie reikalavimus teikiant paslaugas, parduodant prekes mažmeninėje prekyboje, statybos produktų tiekimui į rinką, reikalavimus reklamai, sudarant nuotolinės prekybos sutartis. Pateikti praktiniai atvejai, tokie kaip draudimai parduoti, reikalavimai grąžinamoms nukainuotoms prekėms, nekeičiamų ir negrąžinamų prekių sąrašai. Pateikta informacija, kokie teisės aktai reglamentuoja statybos produktų tiekimą į rinką, eksploatacinių savybių vertinimo penkios sistemos, CE ženklinimo reikalavimai.

    Reklamos reikalavimai pateikti išskiriant neetiškos, paslėptos, agresyvios, klaidinančios reklamos atvejus. Aptarti nesąžiningos komercinės veiklos atvejai. Kalbėdami apie verslo subjektų sudaromas sutartis su vartotojais, specialistai pažymėjo, kad svarbu pateikti išsamią informaciją sutartyse, vartotojų teises atsisakyti paslaugos ar prekės, atvejus, kai netaikoma vartotojų teisė atsisakyti sutarties.

    Verslininkai turėjo galimybę pasitikslinti kai kuriuos aspektus, užduoti aktualius klausimus jų verslams, gauti pridėtinę vertę.

Skip to content