• Vartotojų rinkų rezultatai

  Europos Komisija paskelbė 2018 m. Vartotojų rinkų rezultatų suvestinę, kurioje apžvelgiama, kaip ES vartotojai vertina 40 prekių ir paslaugų sektorių veiklos rezultatus.

  Bendram pasitikėjimui rinkomis nuo 2010 m. būdingos teigiamos tendencijos, tačiau ataskaitoje matyti, kad tik 53 proc. vartotojų pasitiki, kad paslaugų sektoriuje veikiančios įmonės laikosi vartotojų taisyklių. Prekių rinkose šis skaičius yra tik šiek tiek didesnis – 59 proc. Lyginant su 2016 m. rezultatų suvestine, vartotojų pasitikėjimas nepadidėjo.

  Daugiausiai problemų vartotojams daugelyje ES valstybių narių kyla telekomunikacijų, finansinių paslaugų ir komunalinių paslaugų (vandens, dujų, elektros tiekimo ir pašto paslaugų) srityse. Iš teigiamų dalykų verta pastebėti, kad palengva mažėja Rytų ir Vakarų vartotojų pasitikėjimo atotrūkis. Taip pat vartotojai išreiškė didelį pasitikėjimą tokiomis paslaugomis, kaip asmens priežiūros paslaugos (plaukų kirpimas, spa paslaugos), atostogų būsto nuoma ir atostogų paketai. Suvestinės duomenimis, lietuviai geriausiai vertina transporto priemonių kuro, prasčiausiai – naudotų automobilių rinkas. Paslaugų srityje Lietuvoje geriausiai vertinamos asmens priežiūros paslaugos, prasčiausiai – neinternetinių azartinių lošimų ir loterijų paslaugos. ES mastu Lietuva yra tarp trijų valstybių, kuriose geriausiai vertinamos mobilaus ryšio, transporto priemonių nuomos ir traukinių paslaugos.

  Vartotojų apsaugos gerinimas – svarbus J.-C. Junckerio vadovaujamos Europos Komisijos darbotvarkės klausimas. 2018 m. balandžio mėn. Europos Komisija pateikė Naujų galimybių vartotojams dokumentų rinkinį, kuriuo suteikiamos galimybės kompetentingiems subjektams vartotojų vardu pateikti atstovaujamuosius ieškinius ir nustatytos griežtesnės baudų skyrimo galios valstybių narių vartotojų apsaugos institucijoms. Be to, vartotojų teisės bus užtikrinamos internetinėje erdvėje ir išaiškinta, kad pagal ES teisę draudžiama prekiauti dvejopos kokybės produktais, nes tai klaidina vartotojus.

  Vartotojų rezultatų suvestinėse apžvelgiama, kaip veikia ES vartotojų bendroji rinka. Jos skelbiamos nuo 2008 m. ir jomis siekiama užtikrinti geresnę vartotojų rezultatų stebėseną ir pateikti politikai reikalingų įrodymų.

  Daugiau informacijos: https://europa.eu/!bF98ng

  Informacijos suvestinė apie atskiras ES valstybes nares

   

Skip to content