• Naujienos
 • Valstybės ir savivaldybių įmonės turi būti valdomos skaidriau

  Ūkio ministerija parengė ir pateikė suinteresuotoms institucijoms derinti teisės aktų pakeitimus, kuriais siūlo skaidrinti valstybės valdomų įmonių veiklą didinant jų valdybų narių nepriklausomumą.

  „Tiek kandidatai į valstybės įmonių ar savivaldybės įmonių valdybas, tiek ir į valstybės ir savivaldybės valdomų bendrovių stebėtojų tarybų ir valdybų narius turi būti renkami skaidriai, pasitelkiant nepriklausomus kandidatų atrankos specialistus“, – sako ūkio ministras Mindaugas Sinkevičius.

  Ministro teigimu, toks atrankos procesas prisidėtų prie valstybės valdomų įmonių veiklos skaidrinimo ir nepriklausomumo nuo galimo savo, o ne valstybės interesų siekiančių valdybos narių dalyvavimo jų valdyme.

  „Be to, siūloma tvarka padėtų įgyvendinti ir Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) rekomendacijas valstybės valdomų įmonių klausimais. 2015 m. EBPO, atlikusi Lietuvos valstybės valdomų įmonių sektoriaus peržiūrą, pabrėžė, kad valstybės valdomų įmonių stebėtojų tarybose ir valdybose pirmiausia būtinas didesnis nepriklausomų narių, išrinktų laikantis skaidrių procedūrų, taip pat pasitelkus išorės personalo atrankos specialistus, skaičius“, – pabrėžia ūkio ministras.

  Taip pat siūloma nustatyti, kad valstybės ar savivaldybės valdomos įmonės kolegialaus organo sudėtyje būtų ne mažiau kaip pusė nepriklausomumo kriterijus atitinkančių įstatuose nurodyto kolegialaus organo narių.

  Šių metų sausio 1 d. įsigaliojo Valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymo nuostata, pagal kurią valstybės ir savivaldybės įmonių valdybos nariais turėtų būti skiriami darbuotojų atstovai, kurie sudarys ne mažiau kaip 1/5 įmonės įstatuose nurodyto valdybos narių skaičiaus, bet ne mažiau kaip vieną.

  Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmai nuo 2014 m. pabaigos aktyviai kėlė klausimą ir teikė pasiūlymus įstatymų leidėjams ir Vyriausybei dėl valstybės ir savivaldybių įmonių valdymo depolitizavimo. Į juos su tam tikra išlyga buvo atsižvelgta.

Skip to content