• Naujienos
 • Užsienio šalių piliečių iš trečiųjų šalių įdarbinimo poreikis ir procedūrų supaprastinimas aptartas LR Seimo Migracijos komisijos posėdyje

  Lapkričio 16 d. Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų prezidentas Benjaminas Žemaitis ir Verslo atstovavimo skyriaus vadovė Daiva Vyšniauskienė dalyvavo LR Seimo migracijos komisijos posėdyje bei aptarė darbuotojų trūkumo įmonėse problematiką ir užsienio piliečių iš trečiųjų šalių įdarbinimo galimybių ir procedūrų optimizavimą.

  Vadovaujantis Rūmų narių poreikių analize ir įvardinta problematika parengti pasiūlymai
  pristatyti komisijos nariams. Benjaminas Žemaitis akcentavo, kad reikalingos procedūros, užtikrinančios spartesnį užsieniečių įdarbinimą iš trečiųjų šalių, kuriam šiuo metu trukdo per ilgi dokumentų tvarkymo ir vizų išdavimo terminai; taip pat reikia skleisti pozityvias žinias vyresnių klasių moksleiviams, kurie būtų skatinami dirbti Lietuvai, nebijoti rinktis technologijos mokslų studijų, kadangi Lietuvoje egzistuoja pramonės įmonės, siūlančios pakankamai aukštą darbo užmokestį. Prie pozityvios informacijos sklaidos pakviesti prisidėti ir LR Seimo nariai.

  Vidaus reikalų viceministras Giedrius Surplys pateikė informaciją apie numatomus pakeitimus, kuriais bus palengvintos procedūros, taikomos trečiųjų šalių piliečiams, atvykstantiems dirbti į Lietuvos įmones. Numatoma sudaryti „patikrintų“ įmonių sąrašą. Vizų tvarkos aprašo pakeitimai nustatys, kad „patikrintos“ įmonės bus tikrinamos kas 3 metus, šioms įmonėms bus taikoma mažiau formalumų (vienas jų – bus leidžiama įvežti įvairių profesijų darbuotojus iš šalių su kuriomis Lietuva yra pasirašiusi bevizio režimo sutartį, taip pat iš Baltarusijos). Taigi, kitų metų pradžioje bus paspartintas reikiamų darbo rinkai darbuotojų užsieniečių atvykimas. Užsieniečių teisinės padėties įstatymo projektu siūloma atvykusiam dirbti pirmuosius dvejus teisėto darbo Lietuvoje metus riboti darbdavio pakeitimą. Bus sudarytos galimybės atvykti ir pradėti dirbti su D viza aukštos kvalifikacijos darbuotojams, kurie turi profesiją įtrauktą į trūkstamų profesijų sąrašą. Tuo pačiu viceministras pastebėjo, kad darbo imigracija negali būti pateisinama vien trūkstamos darbo jėgos poreikiu, iki užsieniečio atvykimo į Lietuvos teritoriją turi būti įsitikinta, kad jis atitinka nustatytas sąlygas ir atlikti būtini patikrinimai.

  „Viena iš priemonių, siekiant sklandžių, paprastesnių migracijos procedūrų, yra migracijos padalinių paslaugų gerinimas ir elektroninių paslaugų teikimas“, – pabrėžė viceministras G. Surplys. Tuo tikslu 2020 m. startuos Elektroninių migracijos bylų valdymo sistema – vieno langelio principu veikianti Lietuvos migracijos informacinė sistema, kuria bus užtikrintas efektyvus migracijos procesų valdymas, į elektroninę erdvę perkeltas migracijos procedūrų administravimas.

  „Tikimės, kad numatyti įstatymų ir poįstatyminių aktų pakeitimai ir kitos priemonės svariai prisidės prie darbuotojų trūkumo mažinimo ir kartu viliamės, kad darbdaviai nepiktnaudžiaus, siūlydami darbo užmokestį“, – reziumavo Migracijos komisijos pirmininkė Guoda Burokienė.

  Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmai bendradarbiaudami su Kauno technologijos universiteto Savivaldos mokymo centru gruodžio 7 d. organizuoja forumą „Užsieniečių įdarbinimas – migracijos politika ir praktiniai patarimai“. Forume bus pristatyti ir planuojami pakeitimai nuo 2018 m.

  Forumo programa.
  Kviečiame aktyviai dalyvauti.

  Verslo sąlygų gerinimo ir atstovavimo klausimais prašome kreiptis į Rūmų Verslo atstovavimo skyrių, daiva.vysniauskiene@chamber.lt
  , 868736240

Skip to content