• Naujienos
 • Užimtumo įstatymo projekte numatoma nemažai pokyčių

  Kartu su naujuosu socialiniu modeliu į Seimą keliauja ir Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos iniciatyva parengtas Užimtumo įstatymo projektas. Juo siekiama naujai klasifikuoti užimtumo formas, numatyti atsakomybę už nelegalų darbą ir sukurti naują aktyvių darbo rinkos politikos priemonių taikymo modelį. Siekiant efektyvesnės bedarbių integracijos į darbo rinką, siūloma patikslinti bedarbio sąvoką, praplėsti bedarbių mokymosi ir praktikos darbo vietoje galimybes, taikliau parinkti šių žmonių poreikius ir galimybes atitinkančias priemones.

  Įstatymo projekte siūloma užimtumo formų sistemą skirstyti į atlygintiną ir neatlygintiną užimtumą (šiuo atveju – kai asmuo yra siunčiamas į stažuotę, visuomenei naudingą veiklą, savanorišką veiklą, savanorišką praktiką).

  Siūloma nustatyti naują priemonę – savarankiška veikla pagal veiklos kvitus, kuri būtų galima teikiant gyvenamųjų namų tvarkymo, namų ūkio darbų, smulkaus remonto, aplinkos priežiūros, maisto gaminimo, kitų asmenų priežiūros ir pan. Iki šiol šių paslaugų teikimas nėra reglamentuotas, todėl yra didelė nelegalaus darbo rizika, be to, neretai šie dirbantieji ne tik dirba be socialinių garantijų, bet ir naudojasi valstybės parama bei išmokomis.

  Įstatymo projekte numatomas bedarbių įsidarbinimo galimybių vertinimas. Tai leistų efektyviau taikyti diferencijuotas užimtumo rėmimo priemones.

  Profesinis mokymas būtų taikomas tik bedarbiams, bet ne įspėtiems apie atleidimą iš darbo darbuotojams. Siūloma naikinti darbo rotaciją, kai darbdaviams skiriama subsidija darbo užmokesčiui, taip pat atsisakyti viešųjų darbų bedarbiams, nes tai tik laikinai ir neefektyviai sprendžia nedarbo problemą, mažai pagerina darbo ieškančio žmogaus kvalifikaciją ir gebėjimus integruotis į darbo rinką.

  Dar viena pataisa numato naikinti savarankiško užimtumo rėmimo priemonę – subsidiją individualiai veiklai pagal verslo liudijimą, nes dalis dirbančiųjų, įsigiję verslo liudijimus, įsiregistruoja darbo biržoje tik tam, kad pasinaudotų šia lengvata ir taip padidina bedarbių skaičių, išvengdami privalomojo sveikatos draudimo įmokų mokėjimo.

  Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių sistemą sudarytų: parama mokymuisi, parama judumui, remiamasis įdarbinimas, parama darbo vietoms steigti. Jos būtų taikomos diferencijuotai, atskiroms bedarbių grupėms, priklausomai nuo bedarbių įsidarbinimo galimybių.

  Paramą mokymuisi sudarytų profesinis mokymas, įdarbinimas pagal pameistrystės sutartį ir stažuotė. Teritorinio judumo rėmimas reiškia, kad būtų kompensuojamos padidėjusios asmens kelionės ir apgyvendinimo išlaidos, jei judėjimas vyksta teritorinės darbo biržos aptarnaujamojoje teritorijoje. Kompensacijos dydis būtų 33 arba 25 proc. MMA, priklausomai nuo asmens darbo užmokesčio.

  Visas įstatymo projektas skelbiamas LR Seimo duomenų bazėje.

Skip to content