• Uždekime džiaugsmo kibirkštėlę

    Kauno miesto neįgaliųjų draugija yra visuomeninė pelno nesiekianti organizacija, kuri sprendžia savo narių socialinius bei kultūrinius klausimus. Tai pati didžiausia neįgaliųjų organizacija mieste, vienijanti apie 2500 narių. Draugija dalyvauja vykdant Vyriausybės patvirtintą nacionalinės neįgaliųjų socialinės integracijos programą 2003-2012 m.

    Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymas leidžia remti draugiją ir naudotis mokesčių lengvatomis, kurios šiuo įstatymu suteikiamos labdaros ir paramos davėjams. Draugija turi labdaros gavėjo statusą.

    Artėja šventos Kalėdos.

    Draugija kreipiasi į rūmų narius, prašydama rasti galimybę labdaros būdu paremti Kauno miesto neįgaliųjų draugiją piniginėmis lėšomis, prekiaujama ar savo gamybos produkcija. Gauta labdara bus panaudota draugijos reikmėms ar išdalinta labiausiai remtiniems draugijos nariams.“Jūsų gerumo šiluma per šventes uždegs vilties ir džiaugsmo kibirkštėlę mūsų širdyse“ – rašoma draugijos pirmininko Igno Mačiuko kreipimesi.Rūmų nariai šią draugiją remia ne pirmus metus.

Skip to content