• Naujienos
 • Užbaigtas Astravo AE streso testų vertinimas

  Užbaigtas ES streso testų Baltarusijoje vertinimas, kurį atliko Europos branduolinės saugos reguliavimo institucijų grupė (ENSREG). Europos Komisija palankiai vertina, kad darbas užbaigtas, ir sieks, kad tyrimo išvados būtų tinkamai įgyvendintos.

  Europos Sąjungoje labai rūpinamasi branduoline sauga, juoba, kai naujos branduolinės jėgainės statomos ir eksploatuojamos pačiame ES pasienyje. Europos Komisija ir ENSREG ne kartą išreiškė savo pasirengimą dirbti drauge su bet kuria ne ES šalimi, šiuo atveju su Baltarusija, ir ją remti atliekant išsamų vertinimą.

  Vertinimas Baltarusijoje vyko 2018 m. kovo 12–16 d. laikantis visų ES streso testų specifikacijų. Jį atliko 17 ekspertų grupė, kurią sudarė ES valstybių narių ir ne ES šalių, tiek naudojančių branduolinę energiją, tiek nenaudojančių, atstovai. Į grupę įėjo ir 2 Europos Komisijos atstovai bei 3 stebėtojai. Vertinimo metu Baltarusijos branduolinės saugos reguliavimo institucija pateikė išsamius atsakymus į ekspertų klausimus raštu.

  2018 m. birželį vertinimo ataskaita buvo pateikta Baltarusijos valdžios institucijoms. Ataskaitai pritarė ir ENSREG. Ataskaita ir rekomendacijos dėl branduolinės saugos užtikrinimo Baltarusijoje bus paskelbtos ENSREG interneto svetainėje.

  Ataskaitoje patvirtinama, kad laikomasi branduolinės saugos reikalavimų, kuriuos 2014 m. išduodant licenciją nustatė nacionalinė saugos reguliavimo institucija. Taip pat nurodytos kelios nuo to laiko naujai numatytos saugos priemonės. Be to, pateikiamos rekomendacijos dėl tolesnių veiksmų ir priemonių.

  Ataskaitoje visų pirma įvertinti saugos aspektai, susiję su:

  • žemės drebėjimais, potvyniais ir kitais ekstremaliais meteorologiniais reiškiniais,

  • nutrūkusiu elektros energijos tiekimu ir visišku aušinimo sistemos išsijungimu,

  • avarinių situacijų valdymu.

  Europos Komisija ragina Baltarusijos valdžios institucijas parengti nacionalinį veiksmų planą, kuris užtikrintų, kad visos saugos gerinimo priemonės bus įgyvendintos laiku ir atsižvelgiant į jų svarbą.

  Europos Komisija išreiškė norą dalyvauti peržiūrint atitinkamų veiksmų plano priemonių įgyvendinimą.

  Veiksmų planui turėtų būti taikoma būsima nepriklausoma peržiūra. Tai padarė visos ES ir ne ES šalys, kurios po Fukušimos avarijos savanoriškai dalyvavo streso testuose.

  Europos Komisija laikosi nuomonės, kad branduolinė sauga yra viena svarbiausių ES ir Baltarusijos partnerystės klausimų, ir tęs diskusijas dėl tolesnių su rekomendacijomis susijusių veiksmų.

  Daugiau informacijos (anglų kalba): http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4347_en.htm

Skip to content