• Naujienos
 • Už ilgametį darbą Kauno rūmuose dėkojame Verslo bendruomenės skyriaus vadovei Verai Mileikienei

  Nuoširdžiai sveikiname ilgametę Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų darbuotoją Verą Mileikienę pelnius aukščiausią Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų apdovanojimą.

  Birželio 6 dieną, Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų Tarybos posėdžio metu, už ilgametį darbą ir indėlį į Rūmų plėtrą bronzos „Darbo žvaigžde“ apdovanota Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų Verslo bendruomenės skyriaus vadovė Vera Mileikienė.

  Bronzos „Darbo žvaigždė“ – tai vienas aukščiausių Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų apdovanojimų, įsteigtas 1939 metais, teikiamas už ypatingus asmeninius nuopelnus Lietuvos ūkio gerovei ar Rūmų sistemos plėtrai.

  Veros Mileikienės pasiekimai ir nuopelnai 

  Vera Mileikienė, nuo 2010 metų dirbdama Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmuose, sėkmingai  užtikrino ir kryptingai plėtojo Verslo bendruomenės skyriaus darbą bei priskirtas pareigybes tokias kaip: narystės organizavimas – naujų narių pritraukimas, nuolatinis ryšių palaikymas su Rūmų verslo bendruomene, narių poreikių analizė ir jos pagrindu organizuojamos skyriaus veiklos.

  Kauno PPAR Verslo bendruomenės skyriaus organizuojami renginiai – konferencijos tokios kaip: finansų srities specialistams skirta konferencija, statybų ir nekilnojamo turto vystymo srities profesionalų konferencija „Gervė“ jau tapo tradicinėmis ir kasmet sulaukia didžiulio verslo atstovų susidomėjimo. Per Veros Mileikienės 14 vadovaujamo darbo metų KPPAR Verslo bendruomenės skyrius suorganizavo didelį skaičių įvairaus formatų renginių: Vadovo dienos, Verslo pusryčiai, kiekvieną mėnesį vykstantys Rūmų bendruomenės klubo renginiai, Penktadienio kontaktų rytai, kuriuos moderavo skyriaus vadovė V. Mileikienė, Nario naujokos dienos, atvirų durų dienos, seminarai ir kt.

  V. Mileikienė taip pat nuolat dirbo organizuojant Kauno PPA rūmų klubus bei daugelį metų koordinavo Kauno verslo vadovų ir Kauno finansininkų klubų veiklas. Kauno rūmai tapo išskirtiniai juose aktyviai veikiančiais ir savo srities profesionalams skirtais klubais visos Lietuvos rūmų sistemoje.

  Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų viena strateginių krypčių – regiono plėtra. Kauno rūmų Verslo bendruomenės skyriui taip pat patikėta bendradarbiavimo su regiono institucijomis funkcija, Rūmų atstovybių ir filialų veiklos koordinavimas. Skyriaus vadovės pareigas eidama V. Mileikienė dirbo su filialais ir atstovybėmis, dėjo pastangas pritraukiant naujus narius, konsultavo veiklų organizavimo, planų sudarymo klausimais. Veros Mileikienės vadovaujamo skyriaus atsakingai ir kryptingai vykdomo darbo rezultatai rodė nuolatinį Kauno PPA rūmų narių skaičiaus augimą, didėjantį narių įsitraukimo į Kauno rūmų veiklas procentą, sėkmingai vykdoma plėtra į regionus – įsteigtos atstovybės.

  Visos Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų administracijos, Tarybos bei verslo bendruomenės narių vardu nuoširdžiai dėkojame Verai Mileikienei už ilgametį darbą, atsidavimą, dalijimąsi patirtimi bei lojalumą Rūmams, reikšmingą indėlį į jų plėtrą telkiant didžiausios, Kauno ir Marijampolės regiono, verslo bendruomenės narius.

  „Gyvenimas priešais jus yra daug svarbesnis nei gyvenimas už jūsų“ (Joelis Osteenas). Linkime neišsenkančios energijos ir neblėstančios šypsenos, kuria spinduliuojate, atrandant naujo gyvenimo etapo džiaugsmus ir patirtis.

Skip to content