• Naujienos
 • Už gautas dovanas iš artimų giminaičių mokesčių mokėti nereikia

  Už gautas dovanas iš artimų giminaičių mokesčių mokėti nereikia

  Už dovanas gautas iš sutuoktinių, vaikų, įvaikių, tėvų, įtėvių, brolių, seserų, vaikaičių ir senelių mokesčių mokėti nereikia. Iš šių gyventojų gautos dovanos yra neapmokestinamos, nesvarbu, kokio dydžio, kokia forma (pinigais ar natūra) ir kiek kartų per kalendorinius metus jos gautos, tačiau prievolė deklaruoti pajamas pasibaigus metams, kuriais gautos dovanos, atsiranda, jeigu tokių pajamų suma per kalendorinius metus yra didesnė kaip 10 000 litų.

  Per kalendorinius metus gautos iš kitų gyventojų dovanos, kurios neviršija 8 000 litų yra taip pat neapmokestinamos. Tačiau, jei gautų dovanų vertė didesnė nei 8 000 litų (nesvarbu ar iš nuolatinių Lietuvos gyventojų ar nenuolatinių), tai už 8 000 litų viršijančią sumą teks susimokėti 15 proc. gyventojų pajamų mokestį. Pareiga deklaruoti pajamas ir susimokėti pajamų mokestį tenka pačiam apdovanotajam pasibaigus metams, kuriais gautos dovanos, iki kitų metų gegužės 1 dienos.

  Lengvata dėl 8 000 Lt pajamų neapmokestinimo yra taikoma tik iš gyventojų gautoms dovanoms. Iš juridinių asmenų (Lietuvos ar užsienio valstybės) gautos dovanos apmokestinamos 15 proc. nuo pirmo lito. Neapmokestinamos tik nepiniginės, iki 320 Lt vertės dovanos, gautos iš juridinio asmens, nesančio darbdaviu. Kai dovanos davėjas yra Lietuvos ar užsienio įmonė, veikianti per nuolatinę buveinę Lietuvoje, mokestį už dovaną sumoka ją dovanojusi įmonė. Apdovanotam gyventojui pareiga sumokėti pajamų mokestį tenka tokiu atveju, kai dovanos davėjas yra užsienio įmonė. Gavęs dovanų iš užsienio juridinio asmens, veikiančio ne per nuolatinę buveinę Lietuvoje, gyventojas turės pateikti tų kalendorinių metų, kuriais gavo dovaną, pajamų deklaraciją, joje deklaruoti visas tais metais gautas pajamas bei sumokėti deklaracijoje apskaičiuotą pajamų mokestį iki kitų metų gegužės 1 dienos.

  Daugiau informacijos mokesčių mokėtojai gali rasti Valstybinės mokesčių inspekcijos interneto svetainėje www.vmi.lt
  ar paskambinę trumpuoju Mokesčių informacijos centro telefonu 1882. Telefonu suteikta konsultacija yra lygiavertė rašytinei, nes pokalbiai yra įrašomi bei saugomi 5 metus.

Skip to content