• Naujienos
 • Ūkio ministro Evaldo Gusto vizitas rūmuose

  Ūkio ministro Evaldo Gusto vizitas rūmuose

  Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmuose lankėsi LR ūkio ministras Evaldas Gustas, viceministrai Rasa Noreikienė ir Marius Skarupskas.

  Pirmoji susitikimo dalis vyko UAB „Novameta“. Su rūmų prezidentu Benjaminu Žemaičiu aptarti ūkio plėtros klausimai, verslo aplinkos gerinimo pasiūlymai, pvz., pelno mokesčio lengvata reinvesticijoms, žemės reformos, užsieniečių teisinės padėties ir migracijos problemos, ES paramos programų efektyvumas ir kt. Vėliau ministras, viceministrai, VšĮ „Versli Lietuva“ direktorė Rūta Pentiokinaitė ir VšĮ „Investuok Lietuvoje“ atstovė Vida Staskonienė susitiko su rūmų tarybos ir bendruomenės nariais.

  Marius Skarupskas pristatė visas sritis, į kurias investuoja Ūkio ministerija: tai inovacijų, SVV konkurencingumo skatinimas, produktyvumo didinimas, energetinio efektyvumo ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas, finansų inžinerijos priemonės, kurios administruojamos per UAB „Invega“. Viceministras kvietė verslininkus pasinaudoti parama ir teikti projektines paraiškas pagal skelbiamus kvietimus www.lvpa.lt
  , taip pat aktyviai teikti pasiūlymus dėl priemonių aprašų tobulinimo. Daugiau informacijos galima rasti http://ukmin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/es-parama/2014-2020-m
  . Taip pat išleistas leidinys apie ūkio ministerijos administruojamas 2014-2020 m. ES investicijų priemones „Investicijų žemėlapis verslui“.

  Ministras E. Gustas paaiškino, kad dalis paraiškų atkrinta jau pirmajame vertinimo etape, nes vertinimas atliekamas atsižvelgiant į susijusias įmones ir jų gautą paramą, techninių projektų parengimą, savos dalies užtikrinimą. Susijusių įmonių sąvoka paaiškinta Smulkaus ir vidutinio verslo plėtros įstatyme.

  V. Staskonienė pristatė užsienio investicijų būklę ir tendencijas Lietuvoje: eksportas ir investicijos auga (2015 m. – 31 tiesioginių užsienio investicijų projektas, šiemet – jau 19), didėja investicijos į gamybą bei regionus. Sukurta 12 300 naujų darbo vietų, pridėjus papildomą poveikį, susidaro 25 000 darbo vietų. Informacijos apie Lietuvos regionus, jų specializaciją ir kitus naudingus duomenis galima rasti: http://www.investlithuania.com/business-locations-projects/#regions
  . Informacijos apie Lietuvą, sektorius: http://www.investlithuania.com/info-stop/downloads/
  . Rūmų prezidentas B. Žemaitis atkreipė dėmesį, kad pasirinkta Kauno specializacija – elektronika ir mechaninė inžinerija – sudaro nedidelį procentą įmonių, veikiančių šioje srityje.

  Rūta Pentiokinaitė pabrėžė, kad klientų pasitenkinimas VšĮ „Versli Lietuva“ teikiamomis paslaugomis nuolatos auga, visa veiklos programa yra pagrįsta verslo įmonių poreikiais, aktyviai dirbama su patarėjų taryba, kurią sudaro įvairių institucijų, susijusių su verslu, atstovai. Kauno PPA rūmų generalinis direktorius Vytautas Šileikis yra vienas iš aktyviausių patarėjų tarybos narių. „Verslios Lietuvos“ tikslas – tapti kompetencijų ir konsultacijų centru, padėti įmonėms per visą verslo gyvavimo ciklą. Tikslinės grupės: moterys, senjorai, emigrantai, jaunimas, vystoma startuolių sistema, plečiama veikla regionuose: kuriami bendradarbystės centrai, plėtojamas „vieno langelio“ principas. Per 2015 m. su „Verslios Lietuvos“ pagalba įkurta 520 įmonių, didėja eksportas. Parengta rinkų apžvalga ir jos prioriteto tvarka suskirstytos, kad Lietuva tikslingai dirbtų su kiekviena iš jų. „Valstybė sukoncentravo savo pastangas darbui su šiomis rinkomis“, – sakė viceministrė R. Noreikienė. „Versli Lietuva“ įsteigė verslo konsultantų tinklą, į jį pagal kompetenciją konkurso tvarka atrinkti įvairių sričių verslo konsultantai, o konsultacijoms UAB „Invega“ suteikia finansinę paramą. Daugiau informacijos www.verslilietuva.lt
  .

  Rūmų nariai svečiams pateikė nemažai aktualių klausimų. Vienas iš pagrindinių – dėl pelno mokesčio lengvatų reinvesticijoms. Rūmų administracija drauge su Kauno finansininkų klubu po susitikimo pateikė argumentuotą pasiūlymą Finansų ministerijai pakeisti įstatymą suteikiant pelno mokesčio lengvatą iki 100 proc. vykdomoms įmonių investicijoms ir neriboti termino, o leisti pasinaudoti visa lengvatos suma.

  Atkreiptas Ūkio ministerijos dėmesys, kad pakeitus „Regio Invest LT+“ aprašą Kauno rajono įmonės pagal siūlomus pakeitimus negalės pasinaudoti numatyta parama modernizavimui, nes yra eliminuotos iš paraiškų teikėjų sąrašo. Rūmų administracija, išnagrinėjusi aprašo pakeitimus, konsultavosi su rūmų nariais, Kauno rajono savivaldybės administracija ir pateikė argumentuotą pasiūlymą Ūkio ministerijai dėl Kauno rajono įmonių dalyvavimo priemonėje.

  Ūkio ministerija informuota apie rūmų teiktas pastabas dėl Užsieniečių teisinės padėties įstatymo tobulinimo, greitesnių ir paprastesnių procedūrų įdarbinant užsienio piliečius iš trečiųjų šalių. Po susitikimo rūmų pasiūlymai išsiųsti ir VšĮ „Investuok Lietuvoje“, nes ši įstaiga buvo viena iš įstatymo pakeitimų iniciatorių.

  Ūkio ministrui buvo perduotas raštas dėl Tauriųjų metalų ir brangakmenių valstybinės priežiūros įstatymo nuostatų taikymo, konkrečiai – dėl tauriųjų metalų ar brangakmenių laboratorijų demonopolizavimo.

  Susitikime taip pat diskutuota dėl galimybių koreguoti suplanuotus projektų rodiklius. Verslininkai atkreipė dėmesį, kad pasikeitus aplinkybėms sunku ar net neįmanoma pasiekti projekte numatytų rodiklių. Tokiu atveju reikia kreiptis į Ūkio ministeriją, Lietuvos verslo paramos agentūrą.

  Viceministras M. Skarupskas informavo, kad jau svarstomos verslo inkubavimo priemonės.

  Po susitikimo rūmai nagrinės ir teiks pasiūlymus dėl „Naujų galimybių“ pakeisto aprašo, dėl paramos didelėms įmonėms, turizmo įmonių galimybės dalyvauti „Naujų galimybių“ projektuose.
Skip to content