• Naujienos
 • Ūkio ministras E. Gustas patvirtino prekių ir paslaugų kainų nurodymo rekomendacijas euro įvedimo laikotarpiu

  Ūkio ministras Evaldas Gustas įsakymu patvirtino rekomendacijas, kurios padės verslininkams lengviau suprasti, kaip įvedant eurą turės būti perskaičiuojamos, apvalinamos ir nurodomos prekių ir paslaugų kainos dvejopo kainų skelbimo laikotarpiu. Dvejopo kainų skelbimo laikotarpis prasidės po 30 dienų, kai Europos Sąjungos (ES) Taryba priims sprendimą dėl neatšaukiamai nustatyto euro ir lito perskaičiavimo kurso, ir tęsis 6 mėnesius po euro įvedimo dienos.

  „Siekiame padėti verslui pasirengti euro įvedimui, kad naujos valiutos įvedimo Lietuvoje procesas vyktų sklandžiai. Ūkio ministerija, bendradarbiaudama su suinteresuotomis institucijomis, parengė rekomendacijas. Jos paaiškina Euro įvedimo Lietuvos Respublikoje įstatyme ir kituose teisės aktuose nustatytus kainų nurodymo reikalavimus ir jų taikymą dvejopo kainų skelbimo laikotarpiu“, – sako ūkio ministras E. Gustas.

  Rekomendacijose pateikiami paaiškinimai ir bendrieji reikalavimai dėl kainų skelbimo dviem valiutomis: litais ir eurais prekybos ir paslaugų teikimo vietose, įskaitant atvejus, kai prekės parduodamos ar paslaugos teikiamos nuotoliniu būdu, elektroninėje erdvėje, kai skelbiama jų reklama. Rekomendacijose taip pat pateikiamos išsamios prekių ir paslaugų kainų perskaičiavimo ir apvalinimo taisyklės, kainų apvalinimo ir kainų etikečių pavyzdžiai.

  Atliekant kainų perskaičiavimą turės būti taikomas nustatytas euro ir lito perskaičiavimo kursas. Prekių ir paslaugų kainų apvalinimas turės būti atliekamas pagal matematines skaičių apvalinimo taisykles. Jeigu po paskutinio skaitmens, iki kurio apvalinama, skaitmuo yra 5 arba didesnis negu 5, prie paskutinio skaitmens yra pridedamas 1. Jeigu skaitmuo po paskutinio skaitmens, iki kurio apvalinama, yra mažesnis negu 5, paskutinis skaitmuo lieka nepakitęs.

  Perskaičiuojant prekių ir paslaugų kainas, kaina eurais nurodoma pateikiant tiek pat skaitmenų po kablelio, kaip ir kaina litais. Jeigu kaina litais nurodyta be skaitmenų po kablelio, perskaičiavus kainą eurais, nurodomi du skaitmenys po kablelio.

  Prekių pardavėjai, besiverčiantys išnešiojamąja ar išvežiojamąja prekyba, prie laikinųjų prekybos prekystalių, pastatytų lauke turgavietėse, prekių kainas litais ir eurais vartotojams gali pateikti žodžiu. Šiais atvejais prekių pardavėjams rekomenduojama viešai iškabintame skelbime nurodyti perskaičiavimo kurso reikšmę ir pateikti nuorodą, kad kainos apvalinamos taikant matematines apvalinimo taisykles.

  Rekomendacijose numatyta, kad reikalavimas nurodyti kainas dviem valiutomis (litais ir eurais) nebus taikomas vertybinių popierių, įskaitant pensijų fondų ir gyvybės draudimo investicinius vienetus, ir kitų finansinių priemonių kainoms.

  Nurodyti kainas dviem valiutomis nereikės automatinėse prekybos ir paslaugų teikimo vietose, kuriose prekės parduodamos ir paslaugos teikiamos be kasininko ar kito darbuotojo, kai prekių ar paslaugų kainos rodomos per elektroninius prietaisus, jei dėl techninių priežasčių jie nerodo kainų dviem valiutomis. Šiais atvejais prekių ir paslaugų kainos dviem valiutomis pardavimo vietose nurodomos kitomis priemonėmis, pavyzdžiui, kainų etiketėse prie prekės arba ant prekės, kainoraščiuose ir kt.

  Rekomendacijose pateikiami prekių kainų nurodymo ypatumai vaistinėse, degalinėse, viešojo maitinimo vietose, bilietų, pašto mokos ženklų, aerogramų, dovanų kuponų, kortelių pardavimo vietose. Rekomendacijose pateikiami kainų nurodymo ypatumai energijos, karšto ir šalto vandens, dujų tiekimo vartotojams, komunalinių ir priežiūros paslaugų, finansinių paslaugų, taksi paslaugų, elektroninių ryšių paslaugų ir kitose srityse.

  Rekomendacijas verslininkai ir kiti suinteresuoti asmenys gali rasti www.ukmin.lt
  .

  Rekomendacijos taikomos juridiniams asmenims ar kitoms organizacijoms ir jų padaliniams, įskaitant biudžetines ir viešąsias įstaigas, savivaldybes ir savivaldybių įmones, individualia veikla besiverčiantiems fiziniams asmenims, parduodantiems prekes ir teikiantiems paslaugas vartotojams, ir kainų nurodymui ir perskaičiavimui keliamų reikalavimų laikymosi priežiūrą atliekančioms institucijoms.

Skip to content