• Naujienos
  • Ūkio ministerija: įmonėms nebeprivaloma turėti antspaudą

    Ūkio ministerija, siekdama Lietuvoje gerinti sąlygas verslui – sumažinti administracinę naštą, teikė pasiūlymus kitoms valstybės institucijoms panaikinti reikalavimą verslo įmonėms turėti antspaudą. Nors prievolė bendrovėms turėti antspaudą panaikinta nuo 2004 m., tačiau Valstybės ir savivaldybių įstaigų blankų parengtose formose buvo išlikusi antspaudo vietos žyma (A. V.), o kai kur įstatymuose vis dar buvo išlikę nuostatų, susijusių su pareiga turėti antspaudą. Antspaudas dubliuoja asmens parašo funkciją, kartu nepagrįstai didina administracinę naštą ir reikalauja papildomų išlaidų. Todėl, atsižvelgiant į Ūkio ministerijos pasiūlymus, nuo š. m. liepos 13 d. įsigaliojo Teisingumo ministerijos parengtos Civilinio kodekso ir kitų teisės aktų pataisos, pagal kurias antspaudas įmonėms nėra privalomas, jeigu pareiga turėti antspaudą nėra nustatyta įmonės steigimo dokumentuose ar įstatymuose.Įmonėms jų steigimo dokumentai (įstatai) yra privalomas veiklos dokumentas ir neretai pačios įmonės savanoriškai įstatuose yra nurodžiusios, kad jų įmonė turi ir privalo naudotis antspaudu. Tokiu atveju iš šių įmonių bus reikalaujama dokumentus tvirtinti įmonės antspaudu, kitu atveju – įstatus reiktų keisti. Pareiga naudoti antspaudą išlieka valstybės bei savivaldybių institucijoms, notarams bei antstoliams.Juridiniai asmenys, įsteigti elektroniniu būdu, savo steigimo dokumentuose reikalavimo turėti antspaudą neturi, kadangi steigiami pagal pavyzdines steigimo dokumentų formas. Šiais metais apie 60 proc. uždarųjų akcinių bendrovių ir apie 70 proc. mažųjų bendrijų yra įsteigtos elektroniniu būdu.

    Kaip nurodyta Pasaulio banko tyrime, naują įmonę Lietuvoje įsteigusiam verslininkui įmonės antspaudas kainuoja nuo 30 iki 90 Lt, pagaminimas užtrunka 2 dienas, tai pailgina ir pabrangina naujos įmonės steigimą ir sukelia papildomų nepatogumų veiklos metu. Lietuva Pasaulio banko verslo sąlygų tyrime „Doing Business 2013“ iš 185 valstybių užima 27 vietą, tarp ES šalių Lietuva užima 9 vietą.Daugelio užsienio valstybių praktika rodo, kad antspaudo naudojimas versle nėra reikalingas ir nepadeda užtikrinti sandorių teisėtumo. JAV nėra reikalavimo įmonėms turėti antspaudą, Australijoje toks reikalavimas panaikintas dar 1988 m., Jungtinėje Karalystėje – 1989 m. Pagal Pasaulio banko tyrimo „Doing Business 2013“ duomenis, iš 28 ES valstybių narių įmonėms antspaudas, be Lietuvos, privalomas tik Airijoje, Graikijoje ir Kroatijoje. Antspaudą privalo įsigyti ir Rusijoje, Baltarusijoje, Kinijoje steigiamos įmonės.

Skip to content