• Tyrimas „Valstybės intervencijos poreikio verslo finansavimui skatinti finansų inžinerijos priemonių forma Lietuvoje“

    UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ (INVEGA) atlieka tyrimą „Valstybės intervencijos poreikio verslo finansavimui skatinti finansų inžinerijos priemonių forma Lietuvoje“. Pagrindinis tyrimo tikslas – išsiaiškinti Lietuvos smulkiojo ir vidutinio verslo (SVV) finansavimo rinkos situaciją ir nustatyti, kokie SVV finansavimo, rizikos mažinimo būdai ir kitos priemonės yra priimtiniausi. Mes tikime, kad Jums rūpi smulkiojo ir vidutinio verslo ateitis, todėl maloniai prašome Jūsų užpildyti šį klausimyną, kuris yra susijęs su Jūsų vykdomu verslu. Atsakymams į klausimus Jums prireiks iki 15 minučių. Jūsų atsakymai yra labai svarbūs, nes, remiantis Jūsų pateiktais duomenimis, bus kuriamos SVV finansavimo gerinimo priemonės. Mes garantuojame jūsų atsakymų konfidencialumą: anketa yra anoniminė ir visi atsakymai bus analizuojami tik apibendrintai. Apklausą rasite čia: www.manoapklausa.lt/apklausa/439541610/

Skip to content