• Naujienos
 • Toskanos regionas perima Lietuvos patirtį

  Toskanos regionas perima Lietuvos patirtį

  Birželio 9-11 d. Grossete (Italijoje) įvyko antrasis Leonardo da Vinci naujovių perkėlimo projekto „Savaiminio mokymosi pripažinimas darbo vietoje (INFORMALEA-JOB)“ partnerių susitikimas. Projekto koordinatorius – Giano Ambiente srl. (Italija), Toskanos pramonininkų konfederacijos projektų agentūra, įsikūrusi Grosete.

  Pagrindinis projekto tikslas – pagreitinti kompetencijų pripažinimo procesą Toskanos regione, žmonių negrąžinant į formaliojo švietimo sistemą.

  Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų vykdytas 2007-2009 m. naujovių perkėlimo projektas tapo šio projekto pagrindu. Mūsų vykdyto projekto metu išleistos „Neformalaus ir savaiminio mokymosi pripažinimo metodologinės rekomendacijos“ yra esminis perkėlimo objektas į Toskanos regiono švietimo sistemos aplinką.

  Rūmų vaidmuo projekte bus ekspertinis – analizuosim ir vertinsim naujas metodologijas, padėsim kurti el. įrankius kompetencijų vertinimui, vykdysim pagrindinius sklaidos darbus. Rūmų atstovai sudarys mokslinės darbo grupės branduolį ir viso projekto metu teiks rekomendacijas dėl projekto įgyvendinimo kokybės. Projekto baigiamajame etape rekomendacijos bus išbandytos praktiškai Italijos partnerių organizacijose.

  Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų Profesinio rengimo sk. vyr. specialistė, ECVET nacionalinė ekspertė Aušra Giedrienė šiame susitikime skaitė pranešimą apie ECVET panaudojimą pripažįstant asmenų įgytas kompetencijas.

  Viena iš Europoje taikomų priemonių didesniam profesinio mokymo sistemų skaidrumui ir mobilumui užtikrinti yra Europos profesinio mokymo kreditų sistema (ECVET) – asmenų profesinio mokymosi rezultatų perkėlimo, pripažinimo ir kaupimo sistema. Ji palengvina mokymosi rezultatų perkėlimą iš vienos šalies į kitą, iš vienos profesinio mokymo sistemos į kitą. Tai pasitikėjimo sistema, leidžianti išvengti būtinybės antrą kartą vertinti besimokančiuosius, o jų mokymosi rezultatus pripažinti neatsižvelgiant į tai, kur ir kaip jie įgyti. Taip pagerėja asmenų galimybės įsidarbinti, mokytis ar kelti kvalifikaciją bet kurioje Europos šalyje. ECVET veikia panašiu principu, kaip aukštajam mokslui taikoma Europos kreditų perkėlimo ir kaupimo sistema (ECTS).

  Įdomu tai, jog Italija projektų dėka pradėjo testuoti ECVET nuo 2010 metų. 2011-2012 m. Italijoje buvo įgyvendinti 220 projektų, skirtų išbandyti ECVET įrankį. Lietuva (projekto vykdytojas – Švietimo mainų paramos fondas) tik nuo šių metų pradėjo vykdyti projektą „Nacionaliniai ECVET ekspertai“, kuriuo siekiama skatinti ir plėtori ECVET pritaikomumą ir naudojimą mūsų šalyje. Iki šiol patirtis naudojant ECVET Lietuvos švietimo sistemoje buvo įgyta fragmentiškai, dažniausiai dalyvaujant partneriais mobilumo projektų metu.

  Daugiau informcijos apie projektą: http://www.informaleajob.it

  Daugiau informacijos apie ECVET: http://www.smpf.lt/lt/fondas/projektai/ecvet
  ; http://www.ecvet-team.eu

Skip to content