• Teiraujamasi narių nuomonės dėl ES direktyvų

  Europos Komisijos prašymu Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas (EESRK) atlieka (ES) vartotojų ir rinkodaros teisės vertinimą.

  Kitą mėnesį Lietuvoje lankysis trijų Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto narių, atstovaujančių darbdaviams ir darbuotojams, delegacija, siekdama geriau suprasti direktyvų ir nacionalinių teisės aktų joms įgyvendinti poveikį. Delegacija norėtų išgirsti organizacijos nuomonę apie teisės aktų sistemos naudą ir iškilusias problemas, visų pirma susijusias su šiomis keturiomis direktyvomis:

  A) Direktyva 2005/29/EB
  dėl nesąžiningos įmonių komercinės veiklos

  B) Direktyva 1999/44/EB
  dėl pardavimo ir garantijų

  C) Direktyva 93/13/EB
  dėl nesąžiningų sąlygų sutartyse

  D) Direktyva 2006/114/EB
  dėl klaidinančios ir lyginamosios reklamos

  Delegacija visų pirma norėtų sužinoti, koks yra organizacijos narių informuotumo apie šių direktyvų nuostatas lygis, kaip sekėsi perkelti šias direktyvas į nacionalinę teisę ir jas įgyvendinti arba kokių iškilo sunkumų, ar dabartinė teisės aktų sistema yra nuosekliai taikoma ES. Prašoma pateikti konkrečių pavyzdžių, faktų ir skaičių, parodančių narių patirtį įgyvendinant šias direktyvas ir jų sąveiką.

  Rūmų narių informaciją prašome pateikti šiuo el. paštu: daiva.vysniauskiene@chamber.lt
  iki rugsėjo 2 d.

  Šio vertinimo išvados bus įtrauktos į EESRK informacinį pranešimą, kuris bus paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje ir papildys tuo pat metu atliekamą Europos Komisijos vertinimą.

Skip to content