• Tarptautinė verslo komunikacija: auditorių ir įmonių atstovų susitikimas

  Tarptautinė verslo komunikacija: auditorių ir įmonių atstovų susitikimas

  2015 m. vasario 25 d. viešbutyje „Kaunas“ įvyko projekto „EPIC – Enhancing and Promotion International Business Communication, N 2013-1-PL1-LEO05-37888“ auditorių ir įmonių, užsisakusių kalbinės komunikacijos auditą, atstovų susitikimas.

  Daugiau kaip 20 Kauno ir Marijampolės regionų įmonių, rūmų narių, pareiškė pageidavimą, kad kalbinės komunikacijos auditoriai bendrovėse atliktų tarptautinės verslo komunikacijos auditą. Projekto auditoriais tapo 11 specialistų, turinčių verslo, marketingo ir komunikacijos arba konsultavimo patirties ir mokantys bent vieną užsienio kalbą.

  Projekto vadovė, Kauno PPA rūmų tarptautinių ryšių skyriaus vadovė Rita Baidokaitė pabrėžė tarptautinės verslo komunikacijos stiprinimo svarbą siekiant sėkmingo bendradarbiavimo su užsienio partneriais. Ar įmonės turi kalbinės komunikacijos strategiją? Kaip pristatyti save ir savo įmonę, kaip komunikuoti su klientais, ką apie save sakome įmonės interneto svetainėje, ar joje informacija pateikiama užsienio kalba ir t.t. – tai anaiptol nėra smulkmenos. Kaip rodo atlikti tyrimai, dėl komunikacijos klaidų įmonės neretai patiria milijoninių nuostolių.

  Apie kalbinės komunikacijos svarbą marketingo kontekste renginio dalyviams paskaitą skaitė lektorius, konsultantas Saulius Kromalcas. Buvo aptariami ir probleminiai komunikacijos atvejai.

  Paskirtieji auditoriai kovo mėnesį įmonėse vertins verslo komunikaciją su užsienio partneriais. Po to auditoriai kiekvienai įmonei pateiks ataskaitas ir rekomendacijas, kaip jos galėtų tobulinti tarptautinę komunikaciją.


Skip to content