• Naujienos
 • Tamperės regiono atstovus sudomino Kauno rūmų projektinė iniciatyva

  Tamperės regiono atstovus sudomino Kauno rūmų projektinė iniciatyva

  Rita Baidokaitė,KPPAR Tarptautinių ryšių vadovė

  Vasario 3 d.Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmuose vyko apskritojo stalo diskusija, į kurią Kauno regiono plėtros agentūra kartu su svečiais, Suomijos Tamperės regiono vystymo, verslo plėtros agentūra, pakvietė Kauno regiono savivaldybių vadovus ir specialistus, Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų darbuotojus.

  Apskritojo stalo diskusijos tikslas – pristatyti Kauno regione įgyvendinamą Projektą „Creative Growth/ Kūrybinis augimas“ ir jo teikiamas galimybes Kauno regionui, išanalizuoti projektines idėjas bei inicijuoti bendrus projektus šiuo metu atviram kvietimui teikti paraiškas pagal Baltijos jūros regiono programą, aptarti konkrečius Kauno ir Tamperės regionus dominančius galimus plėtros ir vystymo klausimus.

  Kadangi Projekto „Creative Growth/ Kūrybinis augimas“ tikslas – didinti Europos konkurencingumą ir generuoti regioninį ekonomikos augimą vystant kūrybinį sektorių, kaip naują verslo sektorių ir vieną iš žinių ekonomikos variklių, diegti naujas žinias ir gerąją praktiką, Apskritojo stalo diskusijoje dalyvavo ir savo patirtimi dalinosi svečiai iš Suomijos Tampere regiono.

  Planuoto susitikimo rezultatas – pristatytas projektas ir aptartos šios projektinės idėjos: „Galimas bendradarbiavimas naujų, kūrybinių verslų steigimui/ rizikos kapitalo klausimais“, diskusijos moderatorius Pasi Mäkinen, Plėtros direktorius, MW Development Ltd.; „Švarių (žaliųjų) technologijų plėtra ir galimybės kūrybiškumui“, moderatorius Fred Motzkin, Vykdantysis direktorius, Virtain Yrityspalvelu Ltd.; „Demografinė kaita ir regionų transformacija“, moderatorius Antti Korkka, Upper Tampere Regionas, DEMO Region Network.

  Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmai pristatė idėją naujam projektui inicijuoti „Patrauklūs ir konkurencingi miestai bei regionai“. Nauji pokyčiai,susiję su rinkų globalizacija, reikalauja naujų kompetencijų ir kūrybiškumo miesto/regiono verslo aplinkos patrauklumui, žinomumui ir konkurencingumui stiprinti.Todėl tokio pobūdžio parengtas ir įgyvendintas projektas išties turėtų didelės įtakos ne tik verslininkams, bet miesto/regiono identiteto stiprinimui.

  Naujos projektinės iniciatyvos idėja paremta Kauno PPA rūmų Marijampolės filialo jau įgyvendintu projektu „Marijampolės miesto įvaizdis šiandien: verslo gatvė, faktai ir… vizijos“. Vykdomo projekto metu atliktas tyrimas leido įvertinti Marijampolės miesto įvaizdį verslo bendruomenės akimis ir identifikuoti problemas, trukdančias iš esmės kurti miesto įvaizdį, kuris būtų patrauklus nacionaliniu, o ypač tarptautiniu aspektu. Projektas parodė, kad Kauno PPA rūmų Marijampolės filialo iškeltos miesto įvaizdžio strategijos formavimo problemos yra aktualios ne tik verslininkams, bet ir valdžios, mokslo ir švietimo institucijoms bei jaunimui. Sėkmingai miesto ilgalaikės įvaizdžio, komunikacijos ir rinkodaros strategijai parengti būtų puiku perimti patirtį iš užsienio valstybių, ypač Skandinavijos. Tokiai įdomiai iniciatyvai entuziastingai pritarė ir Suomijos Tamperės regiono vystymo, verslo plėtros agentūros atstovai. Tema aktuali, nes šiuolaikinėje žinių ir milžiniškų informacijos srautų visuomenėje yra labai svarbu gebėti laiku ir kokybiškai pristatyti miestą/regioną su savo privalumais ir siekiais tarptautinėje erdvėje. Ilgalaikė miesto/regiono rinkodaros strategija yra vienas iš instrumentų, stiprinančių konkurencinius pranašumus ir leidžiančių save pozicionuoti tarptautinėje erdvėje.

  Taip pat yra labai įdomi Skandinavijos kūrybinių industrijų plėtros įmonėse patirtis, kuria galima pasinaudoti plėtojant šį sektorių Kauno regione. Diskusijose taip pat buvo pabrėžtas tikslingumas analizuoti galimybes, kaip meno dimensiją susieti su šiuolaikinėmis technologijomis, tokiomis kaip lazeriai, mechatronika, stiklo bei keramikos gamyba, informacinės technologijos, kompiuterija ir pan. Čia glūdi itin didelis potencialas, galintis padėti praktikoje realizuoti Lietuvos inžinerinių mokslų rezultatus, skatinti techninę kūrybą, ją humanizuoti.

  Daugiau informacijos apie INTERREG IV C Programos remiamą projektą: www.creative-growth.eu

  Nuotraukoje: susitikimo Rūmuose metu aptartos bendradarbiavimo galimybės vykdant tarptautinius projektus

Skip to content