• „Swedbank“ ir rūmų susitikimai su verslininkais

    Jau ketvirtus metus rūmų narys „Swedbankas“ rengia susitikimus su vietos verslo bendruomenėmis Kauno ir Marijampolės regionuose. Įmonių vadovai ir finansininkai supažindinami su banko parengtomis naujausiomis ekonomikos apžvalgomis, pateikiama duomenų apie regiono ar savivaldybės ekonominę-socialinę raidą.

    Tradiciškai tokiuose susitikimuose dalyvauja Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų atstovai, organizacijos filialų ir atstovybių darbuotojai. Renginiuose pristatomos rūmų teikiamos paslaugos, veiklos pagal interesų grupes, pateikiami argumentai, kodėl verslui aktualu burtis į asocijuotas struktūras.

    Šiemet tokie susitikimai vyko Kaune, Marijampolėje, Prienuose, Birštone, Šakiuose, Kėdainiuose, Raseiniuose, Jonavoje, Vilkaviškyje.

    2015 m. pradžioje Lietuva tapus pilnateise euro zonos nare, įmonių ir žmonių finansiniame gyvenime atsirado daug naujų pokyčių ir iššūkių. Kaip atrodo šalies ekonomika? Kokia yra įmonių, savivaldybių ir gyventojų „ekonominė sveikata“ po euro įvedimo? Tokios buvo šių metų susitikimų temos.

Skip to content