• Svečiai iš Suomijos

    Svečiai iš Suomijos

    Rugsėjo 27 d. Kauno prekybos, pramonės amatų rūmuose viešėjo Suomijos – Lietuvos prekybos asociacijos nariai. Vizito metu svečiams buvo pristatyta Kauno regiono ekonominė aplinka, pagrindiniai pramonės sektoriai ir regione veikiančios stambiausios, inovatyvius produktus kuriančios pramonės įmonės, jau įgyvendinti bei planuojami projektai ir kuo Kauno regionas gali būti patrauklus užsienio šalių investuotojams. „Kauno PPA rūmai ypač nuosekliai ir sėkmingai dirba su Tamperėje veikiančiomis verslo paramos organizacijomis“, – pabrėžė Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų Tarptautinių ryšių skyriaus vadovė Rita Baidokaitė. Suomijos – Lietuvos prekybos asociacijos nariai taip pat turėjo galimybę susipažinti su Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų veikla, kurią pristatė generalinis direktorius dr. Vytautas Šileikis.

    Suomijos – Lietuvos prekybos asociacijos pirmininkas Raul Henriksson bei kiti asociacijos nariai tikisi, kad ateityje bendradarbiavimas dar labiau sustiprės, nes Kauno regionas iš tiesų patrauklus investuotojams tiek geografine padėtimi, tiek sparčia mokslo ir technologijų pažanga, tiek tarptautiniu mastu konkurencingų įmonių gausa.

    Suomija užima 7 vietą pagal tiesioginių užsienio investicijų Lietuvoje dydį, o pagal prekybos apyvartą yra 16 vietoje Lietuvos užsienio prekybos partnerių sąraše.

Skip to content