• Svečiai iš Rygos

    Svečiai iš Rygos

    Rūmuose viešėjo Rygos miesto savivaldybės atstovų delegacija. Rūmų prezidentas Benjaminas Žemaitis papasakojo svečiams apie rūmų sistemą Lietuvoje, kauniečių veiklą teikiant paslaugas įmonėms ir telkiant verslo bendruomenę, bendradarbiavimo su Kauno miesto savivaldybe patirtį. Rūmų generalinis direktorius dr. Vytautas Šileikis pabrėžė rūmų ištakas Kaune ir išsamiai pristatė organizacijos projektinę veiklą, kalbėjo apie Baltijos šalių rūmų bendradarbiavimą.

    Draugiško neformalaus pokalbio metu keistasi patyrimu, kaip remiamas smulkusis ir vidutinis verslas, kaip palaikyti konstruktyvius valdžios ir verslo santykius, aptartos panašios problemos – nedarbas, emigracija, darbo jėgos kvalifikacija, verslui palankios aplinkos kūrimas.

    Tą pačią dieną Kauno ir Rygos miestų savivaldybių bendradarbiavimas įteisintas oficialiai. Rygos miesto savivaldybės tarybos pirmininko Nilso Ušakovo parašu patvirtintą ketinimų protokolą pasirašė Kauno miesto meras Andrius Kupčinskas.

    Miestų vadovų pasirašytame dokumente įtvirtintas susitarimas plėtoti bendradarbiavimą, daug dėmesio skirti, kultūros, švietimo, sporto, turizmo, miesto plėtros ir savivaldybės administracijos klausimams. Taip pat planuojamas jaunimo bendradarbiavimas ir mainai kultūrinių konkursų organizavimo srityje, keitimasis patirtimi sporto ir turizmo infrastruktūros plėtroje, verslui palankios aplinkos skatinimas.


Skip to content