• Naujienos
 • Svarstoma Smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymo nauja redakcija

  Vyriausybė teikia apsvarstyti ir iki 2015 09 02 pareikšti pastabas dėl įstatymo naujos redakcijos.

  Įstatyme įteisinamas Nacionalinis verslo konsultantų tinklas. Numatoma, kad jį administruos ir konsultantų veiklą prižiūrės Vyriau sybės įgaliotos institucijos.

  Pagal įstatymo projektą, bus naikinami Verslo informacijos centrai ir verslo inkubatoriai. Viešos paslaugos verslui bus teikiamos per Nacionalinį verslo konsultantų tinklą ir kitus asmenis, turinčius teisę teikti nurodytas paslaugas. Jos bus teikiamos Vyriausybės įgaliotos institucijos nustatyta tvarka.

  Iš viešų paslaugų verslui braukiama patalpų ir biuro įrangos nuoma lengvatinėmis sąlygomis ir praktinė pagalba nuomojantiems šias patalpas SVV subjektams.

  Apibrėžiama, kas yra Smulkiojo ir vidutinio verslo asociacija – tai asociacija, kurios ne mažiau kaip 2/3 trečdaliais narių yra smulkiojo ir vidutinio verslo subjektai.

  Numatoma, kad SVV politiką padės įgyvendinti Ūkio ministerijos įgaliota viešoji įstaiga, kurios savininko teises ir pareigas įgyvendina Ūkio ministerija. Ji teiks specializuotą informaciją užsienio subjektams, organizuos nacionalini us ir tarptautinius SVV renginius, kurs elektroninius įrankius SVV pradžiai ir plėtrai.

  SVV tarybos statusas ir funkcijos iš dalies keičiamos: SVV taryba ir toliau dalyvaus formuojant SVV politiką; papildoma, nauja nuostata – vertins SVV veiklą reglamentuojančių teisės aktų projektus ir teiks jų išvadas.

  Išplečiamas SVV subjektų ratas: keičiami vidutinės, mažos ir labai mažos įmonės kriterijai: vidutinės įmonės metinės pajamos galės būti iki 50 mln. (buvo 40 mln.), turto –43 mln. (buvo 27 mln.); mažos įmonės – metinės pajamos neviršija 10 mln. (buvo 7), turto vertė neviršija 10 mln. (buvo 5 mln.); labai maža įmonė – pajamos neviršija 2 mln. eurų (kaip ir buvo), turto vertė neviršija 2 mln. (buvo 1,5 mln.).

  Darbuotojų skaičiaus kriterijus (250, 50 ir 10) nesikeičia.

  Daugiau individualių verslininkų galės tapti SVV subjektais – jei jų metinės pajamos neviršija 50 mln. eurų (buvo 40 mln.), turto vertė – neviršija 43 mln. 9buvo 27 mln.).

  Apibrėžiama, kokios yra valstybės paramos formos. Išlieka mokesčių ir rinkliavų lengvatos ir verslo steigimo, tyrimų, paskolų įmokų kompensavimas, subsidijos. Naikinamos lengvatinės paskolos, mikrokreditai, garantijų teikimas, kreditų draudimas.

  Tikslinama susijusių įmonių apibrėžimas (partnerinės įmonės sąvoka; nustatoma, kad įmonės laikomos susijusios, jei ryšiai atsiranda per valdymą ar bendrus investuotojus).

  Viso projekto nuoroda:

  Nr. 15-9100 „Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymo Nr. VIII-935 įstatymo projektas

  Parengė Audronė Jankuvienė

Skip to content