• Naujienos
 • Susitikimas su VšĮ „Investuok Lietuvoje“ vadovu

  Susitikimas su VšĮ „Investuok Lietuvoje“ vadovu

  Regiono savivaldybių merai ir Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų vadovai susitiko su VšĮ „Investuok Lietuvoje“ generaliniu direktoriumi, laikinai einančiu šias pareigas, Arvydu Arnašiumi.

  Atlikus investicijų skatinimo Kauno regione galimybių analizę, tarp parengtų siūlymų minima, jog būtinas regioninio lygmens koordinavimas ir regiono institucijų įsitraukimas į procesą. Šioje analizėje, kuri atlikta įgyvendinant ES lėšomis finansuojamą projektą, aptariami ir galimi investicijų skatinimo agentūros modelio variantai. Atsižvelgiant į Kauno regiono dydį ir kitus veiksnius, išnagrinėtos trys agentūros alternatyvos: autonominė, hibridinė (bendradarbiaujant su nacionaline arba ES regionine institucija) arba dukterinė/satelitinė.

  Kaip bendradarbiavimo perspektyvą su regionais mato VšĮ „Investuok Lietuvoje“? Įstaigos vadovas A. Arnašius pateikė Danijos pavyzdį: veikla koordinuojama iš centrinės agentūros, yra 9 regioniniai atstovai 7 centruose, su regioniniais partneriais palaikoma strateginė partnerystė, instituciją kofinansuoja 4 regionai.

  VšĮ „Investuok Lietuvoje“ rengia ir planuoja rudenį paskelbti 10 Lietuvos regionų investicinio patrauklumo žemėlapį.

  Birštono merė Nijolė Dirginčienė teiravosi, kokiu būdu renkama informacija apie investicijų poreikį, darbo jėgos kvalifikaciją ir išteklius bei kitas sąlygas, skatino daugiau bendrauti su savivaldybėmis, perduoti savo patirtį vietiniams specialistams.

  Regiono plėtros tarybos pirmininko, Kauno rajono savivaldybės mero Valerijaus Makūno teigimu, savivaldybių bendravimas su „Investuok Lietuvoje“ ligšiol buvo epizodinis, nenuoseklus.

  Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų prezidentas Benjaminas Žemaitis pabrėžė, kad neišnaudojamos bendradarbiavimo su vietos verslo organizacijomis galimybės. Tą akcentavo ir renginyje dalyvavę verslininkai.

  Kaip pagrindinę problemą skatinant investicijų skatinimą regione rūmų generalinis direktorius dr. Vytautas Šileikis įvardijo proceso koordinavimo ir valdymo efektyvumą, siūlė pasidomėti ir kitų šalių, ne vien Danijos, patirtimi.

  V. Makūnas, apibendrindamas diskusiją, pasiūlė VšĮ „Investuok Lietuvoje“ aktyviau komunikuoti ir bendradarbiauti su Regiono plėtros taryba, Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmais, Kauno regiono plėtros agentūra ir kitomis vietos organizacijomis.

Skip to content