• Sumaniai praktikai skirtoje konferencijoje – per šimtą dalyvių

    Sumaniai praktikai skirtoje konferencijoje – per šimtą dalyvių

    Birželio 8 d. Raudondvario dvare vyko nuo 2015 m. Kauno PPA rūmų koordinuojamo „Erasmus+“ projekto „Sumani praktika – verslumo įgūdžių gerinimas aukštajame moksle, 2015-1-LT01-KA203-013477“ baigiamoji konferencija „Verslumas aukštajame moksle. Išmaniosios praktikos“. Joje dalyvavo daugiau nei 100 mokslo ir verslo atstovų. Projekto tikslas – padidinti aukštojo mokslo kokybę, kad studentai įgytų tinkamesnius įsidarbinimo gebėjimus ir būtų labiau pasirengę darbo rinkai.

    Konferencijoje dalintasi projekto metu sukaupta patirtimi ir metodologijomis, kaip gerinti aukštojo mokslo kokybę, kad studentai įgytų tinkamesnius įsidarbinimo gebėjimus ir būtų labiau pasirengę darbo rinkai, kaip stiprinti bendradarbiavimą tarp universitetų ir įmonių bei kitų socialinių partnerių, skatinant jaunimą įgyti naujų įgūdžių, formuojančių asmens verslumą.

    Renginyje svečiavosi projekto partneriai iš Vytauto Didžiojo universiteto, Laplandijos taikomųjų mokslų universiteto, Kipro europinio universiteto, Veronos universiteto ir konsultavimo ir mokymų organizacijos „Eurosuccess Consulting“. Pranešimuose įžvalgomis dalijosi atstovai iš UAB „Festo“, AB Šiaulių bankas, UAB „Topo grupė“, UAB „Intermedix“ ir „Verslo žinių“.

    Konferencijos dalyviams buvo pristatytas novatoriškas požiūris į praktikas – į darbą integruotas mokymasis, komandinis darbas, įvairūs praktikos scenarijai, teorijos ir praktikos integravimas per problemų sprendimą bei kiti metodai, leidžiantys plėtoti profesinės karjeros valdymui arba įsidarbinamumui naudingas kompetencijas.
Skip to content