• Sukurtas Europos investicinių projektų portalas

  2016 m. vasario mėnesį pradės veikti Europos Komisijos sukurtas Europos investicinių projektų portalas.

  Šis portalas yra iniciatyvos paskatinti investicijas Europoje dalis, o jo tikslas – suvesti investuotojus ir projektams finansavimo ieškančius subjektus. Kai kurie tarptautiniai investuotojai pastaruoju metu turi dideles galimybes investuoti, tačiau investicinių projektų nepadaugėjo. Jų teigimu, vienas iš investicijų Europoje trukdžių – skaidrios ES investicinių projektų platformos trūkumas. Tad ši iniciatyva, kurią palaiko EBPO, G20 ir TVF, leis investuotojams vienoje vietoje matyti galimus finansuoti projektus, suskirstytus pagal dydžius, ES šalis ir ekonomikos sektorius, o tai sudarys galimybes tiek investuotojams, tiek finansavimo ieškantiems subjektams pasirinkti tinkamus partnerius.

  Jau dabar projektai, kurių vertė yra didesnė nei 10 mln. EUR, gali būti teikiami (užpildant prisegtą formą) tokiu el. pašto adresu: eipp-project@ec.europa.eu
  . Žemiau prisegta išsamesnė informacija apie portalą ir paaiškinimai dėl projektų teikimo.

  Plačiau apie Investicijų planą Europai

  Sausio 15 d. Europos Komisija paskelbė pirmąją Investicijų plano Europai įgyvendinimo apžvalgą. Pagal šį planą siekiama per trejus metus sutelkti ne mažiau kaip 315 mlrd. eurų investicijų, remti investicijas į realiąją ekonomiką ir sukurti investicijoms palankią aplinką.

  Svarbi plano dalis – Europos strateginių investicijų fondas. Jis padeda finansuoti infrastruktūros ir inovacijų projektus, taip pat mažas bei vidutines įmones ir vidutinės kapitalizacijos įmones. Privataus kapitalo sutelkimas – pagrindinis Europos strateginių investicijų fondo bruožas; šiuo metu tikimasi, kad privatus kapitalas sudarys apie 80 proc. visų investicijų vertės.

  Išsamią informaciją apie Investicijų plano įgyvendinimo valstybėse narėse dabartinę padėtį galite rasti interneto puslapyje

  EIPP leaflet.pdf
  Instructions.pdf
  Project Application.pdf

Skip to content