• Subsidijos įdarbinant neįgalius asmenis

    Kauno teritorinė darbo birža nuo 2010 m. birželio mėn. įgyvendina Europos socialinio fondo finansuojamą projektą „Parama užimtumui ir mobilumui“.

    Kviečiame darbdavius aktyviai dalyvauti Įdarbinimo subsidijuojant priemonėje, įdarbinant asmenis, kuriems nustatytas 30 – 40 procentų darbingumo lygis arba vidutinis neįgalumo lygis, ir pasinaudoti teikiama subsidija. Subsidijos dydis – 60 procentų įdarbinto asmens darbo sutartyje nurodyto darbo užmokesčio ir 60 procentų nuo šio darbo užmokesčio apskaičiuotų draudėjo privalomojo valstybinio socialinio draudimo įmokų. Numatoma subsidijos trukmė iki 2011 spalio 31 d.

    Smulkesnė informacija teikiama Kauno teritorinėje darbo biržoje 310; 311 kab. tel. (8 37) 206731; 220454.

Skip to content