• Strateginės lyderystės studijos vadovams ir verslo praktikams

  Strateginės lyderystės studijos vadovams ir verslo praktikams

  KTU Vadovų mokykla esamus ir būsimus vadovus bei verslo praktikus kviečia į Strateginės lyderystės studijas. Studijų metu ugdomi gebėjimai praktiškai taikyti naujausius vadybos instrumentus, inicijuoti strateginius pokyčius, priimti verslo ir organizacijos vystymo sprendimus.

  Siūlome naujausius vadybos instrumentus, išskirtinį dėmesį praktinių verslo problemų sprendimui, pripažintus lektorius, dirbantiems palankų paskaitų grafiką.

  Programa sudaryta iš trijų ciklų*:

  I. Strateginiai sprendimai

  Mokoma profesionaliai atlikti verslo, tendencijų, konkurentų ir organizacijos strateginę analizę, kurti strategiją ir organizuoti jos efektyvų įgyvendinimą. Pasirenkant konkrečiai organizacijai tinkamiausius strateginės analizės metodus, atliekamas pasirinktos (savos) organizacijos strateginis tyrimas. Studijuojama strateginis valdymas, strateginė analizė, rinkos strategijos ir verslo modelio inovacijos.

  II. Organizacijos projektavimas ir valdymas

  Ieškoma atsakymų į klausimus: Kokios turėtų būti organizacijos struktūros ir sistemos, siekiant efektyvaus ir produktyvaus darbo? Kas yra anti-vadyba? Kaip ugdyti organizacijos kompetencijas? Kaip motyvuoti darbuotojus? Kaip inovuoti? Kaip valdyti įmonės nematerialius išteklius? Studijuojama organizacijos dizainas, žmogiškųjų išteklių valdymas, organizacinė lyderystė ir inovacijų vadyba / intelektinio kapitalo valdymas.

  III. Magistro baigiamasis darbas

  Rengiamas savo įmonės konkurencingumo didinimo projektas, strategija ar sprendžiama kita įmonei aktuali problema.

  * Studijuoti galima visą programą ar dalį jos.

  Daugiau informacijos

Skip to content