• Naujienos
 • Strateginė sesija „Pasirengę ateičiai“: naujos misijos, vizijos ir kuriamos vertės formuluotės

  Strateginė sesija „Pasirengę ateičiai“: naujos misijos

  Birželio 13 d. įvykusioje antroje strateginės rūmų sesijos „Pasirengę ateičiai“ dalyje rūmų taryba, klubų vadovai, bendruomenės nariai toliau formulavo rūmų misiją, viziją ir strategines kryptis, aptarė pirmosios dalies rezultatus.

  Strateginėse diskusijose, atsižvelgiant į dinamiškus aplinkos pokyčius, norima suformuluoti naują organizacijos paskirtį ir filosofiją (misiją / viziją / vertybes) bei vertės pasiūlymą klientams / nariams / bendruomenei, išanalizuoti organizacijos konkurencinį pranašumą ir kritinius sėkmės veiksnius, išgryninti ir susitarti dėl artimiausių strateginių prioritetų (3 metams).

  Gegužės mėnesį vykusioje pirmoje sesijoje buvo konstatuota, kad esminės rūmus transformuojančios tendencijos yra šios: pokyčių aplinkoje greitis, informacijos prieinamumas ir skaitmeninimas, edukacinių paslaugų įvairovė ir kokybė rinkoje, auganti konkurencija dėl narių dėmesio, specializuotų atstovavimo struktūrų tikslingumas ir efektyvumas, naujos kartos atstovams reikalinga modernesnė organizacija, naujų lobistinių struktūrų formavimasis. Kaip svarbiausi transformacijos ir revizijos elementai įvardyti nauja vertės pasiūlymo formuluotė, siekiamo / pageidaujamo nario profilis, rūmų misijos nauja formuluotė, aptarti rūmų veiklos kritiniai sėkmės veiksniai, reikalaujantys tolesnės sinchronizacijos su veiklų planais.

  Galima teigti, kad rūmai patiria esminius egzistencinius ir adaptyvumo rinkoje iššūkius dėl esamų charakteristikų ir tendencijų prieštaros:

  • didėjantis transformacijų ir komunikacijos greitis reikalauja itin lankstaus ir operatyvaus rūmų reagavimo, sprendimų priėmimo, paslaugų prieinamumo ir pasiūlos (įtakojami faktoriai: rūmų struktūros plokštumas, sprendimų priėmimo greitis, paslaugų adaptyvumas ir pan.);

  • konkurencinės aplinkos pokyčiai, specializuotų atstovavimo struktūrų, klubų, susivienijimų veikla, jų fokusas ir resursai atstovaujamai sričiai lemia rūmų antraeilį vaidmenį nišinėse, funkcinėse verslo srityse ir provokuoja esminę rūmų rolės ir vertės pasiūlymo nariams peržiūrą (įtakojami faktoriai: rūmų rolė regione ir nacionaliniu mastu atstovavimo srityje);

  • verslo informacijos šaltinių gausa ir skaitmenizacija (prieinamumas realiuoju laiku), verslo atstovų kompetencijų auginimo pasiūla ir galimybės rinkoje lemia didėjančius edukacinio turinio bei paslaugų profesionalumo poreikius (įtakojami faktoriai: verslo informacijos pateikimo būdai ir formatas, prieinamumas tinkamoje vartotojui / nariams formoje, edukacinių veiklų konkurencingumas ir turinio kokybė ir pan.);

  • kartų versle ir atstovavimo organizacijose kaita sąlygojanti ir esmines organizacijų bei jų veiklos transformacijas adaptuojantis laikmečio ir poreikių kontekstui (įtakojami faktoriai: rūmų nario profilis ir organizacijos identitetas, atstovaujančių žmonių profesionalumas ir kompetencijos, rūmų paskirtis ir įtaka visuomenėje ir pan.)

  Antroje sesijos dalyje, surengtoje naujajame UAB SDG biurų komplekse, buvo toliau gryninamos rūmų misijos, vizijos, strateginių krypčių ir vertės pasiūlymo nariams formuluotės.

  Pagrindiniai raktiniai rūmų vertės pasiūlymo nariams žodžiai – telkimas (vienijimas), partnerystė, pripažinta verslo bendruomenė, verslo vertės didinimas, tvarus augimas, asmeninis augimas, verslo bendruomenės atstovavimas.

  Formuluojant aktualią nūdienai rūmų misiją, išskirtos pagrindinės raktinių žodžių grupės: verslą jungianti / bendruomeniškumas / telkti; kurianti pridėtinę vertę / tvarus verslo ir vadovų augimas / veikti narių naudai / išspręsti klausimus ir gauti naudos; atstovaujanti; klestinti visuomenė / pripažinta verslo bendruomenė / verslo savivalda.

  Rekomenduojama tokia atnaujintos rūmų misijos formuluotė bendram susitarimui – telkti (ir atstovauti) verslo bendruomenę tvaraus augimo ir visuomenės klėstėjimo labui. Rekomenduojama vertės pasiūlymo formuluotė: „Spartesnis Jūsų ir Jūsų verslo augimas veikiant aktyvioje bendrystėje“.

  Strateginės sesijos trečioji dalis – rūmų narių forumas vyks jau šį penktadienį, birželio 16 d., nuo 12 val. viešbutyje „Park Inn by Radisson Kaunas“. Forumo programa: skelbiama čia
  .


Skip to content