• Naujienos
 • Stiprėjant protekcionizmui, ES toliau siekia atverti eksporto rinkas Europos įmonėms

  Šiandien Europos Komisijos paskelbtoje Ataskaitoje dėl prekybos ir investavimo kliūčių patvirtinama, kad Europos bendrovės užsienio rinkose susiduria su vis daugiau kliūčių. Ataskaitos duomenimis, 2018 metais ES nepriklausančiose šalyse atsirado 45 naujos prekybos kliūtys. Iš viso egzistuojančios 425 kliūtys 59 skirtingose šalyse ES verslui kasmet atsieina milijardus eurų. Didžiausią poveikį ES eksportui daro Kinijos, JAV, Indijos ir Alžyro nustatytos priemonės. Jos yra susijusios su 80 proc. viso ES eksporto ir visų pirma su plieno, aliuminio ir informacinių ir ryšių technologijų sektoriais.

  Už prekybą atsakinga Europos Komisijos narė Cecilia Malmström sakė: „Padėtis šiandien sudėtinga – įtampa prekybos srityje auga, vis dažniau imamasi protekcionistinių priemonių, todėl ES turi toliau kovoti už savo bendrovių interesus globalioje rinkoje. Svarbiausia yra užtikrinti, kad būtų laikomasi nustatytų taisyklių. Dėl sėkmingų intervencijų nuo mano kadencijos pradžios 2014 m. pabaigoje buvo pašalintos 123 kliūtys, trikdžiusios ES eksportą. Spręsdami konkrečias problemas, apie kurias praneša mūsų bendrovės, siekiame tokios pačios ekonominės naudos, kokią teikia ES prekybos susitarimai. Bet pastangas privalome dėti ir toliau.“

  Prekybos kliūčių šalinimas ir didesnis ES prekybos susitarimų įgyvendinimas yra vieni svarbiausių Europos Komisijos uždavinių. ES sustiprinta patekimo į rinką partneryste siekiama užtikrinti, kad ES bendrovės, ieškančios eksporto ir investicijų galimybių už Europos ribų, galėtų konkuruoti vienodomis sąlygomis. 2018 m., be kita ko, buvo pašalintos tokios prekybos ir investicijų kliūtys:

  • Kinijos apribojimai jautienos ir avienos produktų importui;
  • Rusijos neteisėtos antidempingo priemonės lengviesiems komerciniams automobiliams;
  • muitai elektroninėms prekėms ir privalomi veterinarijos sertifikatai, ribojantys odos dirbinių eksportą į Indiją;
  • leidžiamų vyno ir spiritinių gėrimų priedų naudojimo apribojimai Japonijoje;
  • privalomas tekstilės gaminių ženklinimas Egipte.

  2019 m. kovo 28 d. Europos Komisija paskelbė ES antidempingo, antisubsidijų ir apsaugos veiksmų ataskaitą, kurioje apžvelgiami Europos Komisijos rezultatai, pasiekti prekybos apsaugos srityje, ir 2018 m. ES vykdyta antidempingo, antisubsidijų ir apsaugos priemonių srities veikla bei prieš Europos Sąjungą nukreipta trečiųjų šalių prekybos apsaugos veikla.

  Daugiau informacijos: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/lt/ip_19_2994

Skip to content