• Steigiamas rūmų Teisininkų klubas

  Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmuose jau veikia 10 klubų, vienijančių žmones pagal profesinius interesus. Klubuose dalijamasi patirtimi, neformaliai aptariamos savo srities aktualijos, rengiami susitikimai su patyrusiais specialistais, įsitraukiama į teisėkūros procesus ir pan.

  Keletas rūmų narių teisės srities specialistų išreiškė iniciatyvą steigti Teisininkų klubą. Jeigu ir Jus sudomino ši iniciatyva, kviečiame dalyvauti klubo steigiamajame susirinkime sausio 16 d. 16 val. rūmų patalpose, Vytauto pr. 29
  (2 aukšto salėje).

  Susirinkime bus aptarti klubo tikslai, veiklos turinys ir formatas, klubo veiklos reglamentas, renkami valdymo organai.

  Veiklos tikslas – kelti kompetencijas verslo teisės srityje, dalintis gerąja patirtimi, prisidėti prie teisės aktų leidybos iniciatyvų, teikti teisinę nuomonę, siūlymus ir/ar išvadas dėl verslo aplinkos gerinimo ir pan.; susitarimų ir sutarčių pagrindu bendrauti ir bendradarbiauti su verslo ar valdžios institucijomis, tarptautinėmis organizacijomis, Lietuvos švietimo ir mokslo sistemos, savivaldybių ir kitomis organizacijomis siekiančiomis gerinti verslo aplinką.

  Registracija el. paštu irma.taparauskiene@chamber.lt

Skip to content