• Naujienos
 • SODRA užmigo?

  Jau nuo praėjusių metų pabaigos viešoji erdvė mirga informacija – kaip keisis įmokos SODRAI. Aktualu kiekvienam, tik ne pačiai SODRA: institucijos tinklalapyje informacija – neatnaujinta. Dar blogiau, pakeistas tik MMA dydis, kuris nuo 2018 01 01 yra 400 EUR . Tai klaidina ir daugumą verčia manyti, kad visa informacija yra aktuali.

  „Ir pabandykit įtikinti MB, IĮ vadovus, kad jų buhalteris ne fantazuoja, o domisi naujovėmis, tik SODRA savo tinklalapio neatnaujina“, – sako rūmų Jonavos filialo direktorė Dalia Sinkevičienė, konsultuojanti mokesčių ir apskaitos klausimais.

  Nuo 2018 01 01 SODROS įmokos turėtų būti mokamos nuo pusės (50 proc.) IĮ savininko, MB nario ar ŪB tikrojo nario asmeniniams poreikiams išimamų lėšų sumos, kuri VMI deklaruojama kaip su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais susijusios pajamos (VSDĮ 10 str. 3 d. 1 p., SDĮ 17 str. 6 d.).

  (VSDĮ 10 str. 3d 1 p.) VSD įmokos

  3. Šio įstatymo 5 straipsnio 2 dalyje nurodytų asmenų socialinio draudimo įmokos skaičiuojamos taip:

  1) individualios įmonės savininko, mažosios bendrijos nario, taip pat ūkinės bendrijos tikrojo nario socialinio draudimo įmokų bazę sudaro individualios įmonės, mažosios bendrijos ar ūkinės bendrijos išsiimama individualios įmonės savininko, mažosios bendrijos nario ar ūkinės bendrijos tikrojo nario asmeniniams poreikiams 50 procentų lėšų suma, kuri deklaruojama Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – Valstybinė mokesčių inspekcija) kaip su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais susijusios pajamos;

  ( SDĮ 17 str. 6 d) PSD įmokos

  6. Draudėjai (individualios įmonės, ūkinės bendrijos ir mažosios bendrijos) už individualių įmonių savininkus, ūkinių bendrijų tikruosius narius ir mažųjų bendrijų narius moka 9 procentų dydžio privalomojo sveikatos draudimo įmokas nuo sumos, nuo kurios skaičiuojamos jų socialinio draudimo įmokos. Tais atvejais, kai draudėjai laikinai nevykdo veiklos ir apie tai yra informavę Valstybinę mokesčių inspekciją prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos jos nustatyta tvarka arba turintys likviduojamos ar bankrutuojančios įmonės statusą, individualių įmonių savininkai, ūkinių bendrijų tikrieji nariai ir mažųjų bendrijų nariai, jeigu jie nepriskiriami asmenims, išvardytiems šio straipsnio 2–5 ir 7–10 dalyse bei šio Įstatymo 6 straipsnio 4 dalyje, kas mėnesį sumoka už save 9 procentų minimaliosios mėnesinės algos, galiojančios mėnesio, už kurį mokama įmoka, paskutinę dieną, dydžio privalomojo sveikatos draudimo įmokas.

  O tuo tarpu SODRA vis dar rašo apie mokesčius nuo ne mažesnės nei MMA, ir nė pusės žodžio apie įmokas ,nuo pusės „išsiimtų“ pinigų.

  http://www.sodra.lt/lt/situacijos/esu-mazosios-bendrijos-narys-1

Skip to content