• Naujienos
 • Smulkiojo ir vidutinio verslo subjektai gali kreiptis dėl portfelinių garantijų už lizingo sandorius

  Smulkiojo ir vidutinio verslo (SVV) subjektai jau gali kreiptis į AB Šiaulių bankas ir lizingo bendrovę SIA „UniCredit Leasing“ Lietuvos filialą dėl portfelinių garantijų už lizingo sandorius. UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ („Invega“) pasirašė sutartis su minėtomis finansų įstaigomis dėl portfelinių garantijų lizingo sandoriams suteikimo pagal finansinę priemonę „Portfelinės garantijos lizingo sandoriams, finansuojamiems iš Europos regioninės plėtros fondo“ (toliau – Portfelinės garantijos lizingo sandoriams).

  „Smulkusis ir vidutinis verslas, siekdamas išlikti konkurencingas, turi ieškoti naujų galimybių. Susidūrus su kredito įstaigai nepatrauklaus ar nepakankamo užstato problema, portfelinės garantijos lizingo sandoriams priemonė palengvins finansavimo gavimą, leis plėsti ir modernizuoti vykdomą verslą ar pradėti naują veiklą“, – sako ūkio viceministrė Lina Sabaitienė.

  Šiai finansinei priemonei įgyvendinti Ūkio ministerija skyrė 4 mln. eurų Europos regioninės plėtros fondo lėšų. Pagal portfelinių garantijų lizingo sandoriams priemonę, SVV subjektams bus garantuojama iki 80 proc. lizingo sandorio sumos. Lizingas bus teikiamas naujai (nenaudotai) gamybinei įrangai ir naujiems (nenaudotiems) įrenginiams, technologinėms linijoms bei technikai įsigyti. Didžiausia lizingo suma – 1 875 000 Eur, arba įmonių, vykdančių krovinių vežimo keliais veiklą, atveju – 937 500 Eur. Finansavimas gali būti teikiamas ne ilgesniam nei 120 mėnesių laikotarpiui.

  Lizingo sandoriai suteikiami tik potencialiai ekonomiškai gyvybingoms veikloms, susijusioms su SVV subjektų steigimu, plėtra ar stiprinimu, finansuoti arba naujiems projektams įgyvendinti, patekti į naujas rinkas arba jau įsteigtų įmonių naujai veiklai vykdyti.

  Pagal sutartyje numatytas sąlygas, portfelinių garantijų lizingo sandoriams priemonės valdytojai, t. y. AB Šiaulių bankas ir SIA „UniCredit Leasing“ Lietuvos filialas, teikiamiems lizingo sandoriams taikys mažesnę maržą nei rinkos sąlygomis teikiamiems lizingo sandoriams. Taip pat priemonės valdytojas taikys mažesnę pradinę įmoką (procentais nuo turto įsigijimo kainos) nei rinkos sąlygomis.

  Ūkio ministerijos finansine priemone „Portfelinės garantijos lizingo sandoriams“ siekiama sudaryti palankesnes sąlygas SVV subjektams gauti finansavimą lizingo forma jų vykdomiems projektams įgyvendinti. Priemonės dėka mažinama kreditavimo rizika, sukuriamas rizikos dalijimosi mechanizmas ir taip palengvinamas lizingo sandorių prieinamumas verslui.

  Finansinė priemonė „Portfelinės garantijos lizingo sandoriams“ įgyvendinama per 2016 m. balandžio 15 d. įsteigtą fondų fondą „Verslo finansavimo fondas, finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo“, kurio valdytoja paskirta „Invega“.

Skip to content