• Naujienos
 • Skelbiamas priemonės „Naujos galimybės“ kvietimas

  VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūroje (LVPA) skelbiamas Europos Sąjungos struktūrinių fondų priemonės „Naujos galimybės“ pirmasis 2014-2020 metų finansavimo laikotarpio kvietimas.

  Projektams įgyvendinti numatoma skirti iki 4 633 920 Eur ES struktūrinių fondų lėšų.

  Priemonės tikslas – paskatinti labai mažas, mažas ir vidutines įmones kuo daugiau dėmesio skirti naujų užsienio rinkų paieškai ir esamų rinkų plėtrai. Remiama veikla – grupinis MVI ir jų produkcijos pristatymas užsienyje ir Lietuvoje vykstančiose tarptautinėse parodose, mugėse ir verslo misijose.

  Galimi pareiškėjai pagal priemonę „Naujos galimybės“ yra viešoji įstaiga „Versli Lietuva“, verslo asociacijos, Prekybos, pramonės ir amatų rūmai, klasterio koordinatorius, viešoji įstaiga Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos reguliavimo agentūra. Dalyvauti priemonės konkurse su partneriais – negalima.

  Pareiškėjais gali būti tik juridiniai asmenys, tačiau pareiškėjais negali būti juridinių asmenų filialai arba atstovybės.

  Didžiausia projektui galima skirti finansavimo lėšų suma yra 500 000 Eur, mažiausia – 100 000 Eur.

  Projektas gali būti pradėtas įgyvendinti ne anksčiau nei nuo paraiškos registravimo LVPA dienos, tačiau projekto išlaidos iki finansavimo skyrimo dienos yra patiriamos pareiškėjo rizika. Jeigu projektas, kuriam prašoma finansavimo, pradedamas įgyvendinti iki paraiškos pateikimo LVPA dienos, jis tampa netinkamu finansuoti ir jam finansavimas neskiriamas.

  Siekiantieji gauti finansavimą turi užpildyti paraišką, kuri skelbiama ES struktūrinių fondų svetainėje www.esinvesticijos.lt
  , ir pateikti ją LVPA iki 2015 m. balandžio 20 dienos 16 val. Paraiškas paramai gauti galima teikti nuo 2015 m. sausio 19 dienos.

  Finansavimo sąlygų aprašą rasite ČIA.

Skip to content