• Skelbiamas konkursas LVPA direktoriaus pareigoms užimti

  Ūkio ministerija skelbia konkursą viešosios įstaigos Lietuvos verslo paramos agentūros (LVPA) direktoriaus pareigoms eiti. Kandidatai dokumentus gali teikti iki š. m. rugsėjo 4 d.

  Pretendentai, siekiantys eiti LVPA vadovo pareigas, privalo turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį) ekonomikos, teisės ar vadybos srityje, mokėti anglų kalbą C1 lygiu, turėti ne mažesnę kaip 7 metų darbo patirtį, iš jų 3 metų vadovaujamo darbo patirtį Europos Sąjungos investicijų srityje.

  Visi reikalavimai pretendentams ir konkurso sąlygos skelbiamos Ūkio ministerijos tinklalapyje adresu http://ukmin.lrv.lt/lt/skelbimai-1/konkursai

  Dokumentai priimami el. būdu https://www.testavimas.vtd.lt/portal/
  iki 2017 m. rugsėjo 4 d. Pretendentus į LVPA direktoriaus pareigas vertins ūkio ministro įsakymu sudaryta komisija.

  LVPA direktoriaus vieta liko laisva po to, kai š. m. birželio mėn. daugiau nei dvejus metus LVPA vadovavęs Nikita Ananjevas nutarė pasitraukti iš einamų pareigų.

  LVPA įgyvendina Lietuvos ūkio plėtrai ir jo tarptautiniam konkurencingumui didinti skirtas nacionalines strategijas ir programas, administruoja Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir valstybės biudžeto lėšas, užtikrina informacijos apie reikalavimus sklaidą. LVPA misija – skatinti Lietuvos verslo augimą, inovatyvumą ir konkurencingumą, efektyviai administruojant ES struktūrinių fondų lėšomis finansuojamus projektus.

Skip to content