• Naujienos
 • Skatins socialinį dialogą

  Skatins socialinį dialogą

  Vasario 21 d. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje pasirašyta sutartis dėl projekto „Darbdavių ir darbuotojų socialinės partnerystės gebėjimų ugdymas ir kolektyvinių darbo santykių tobulinimas Kauno ir Marijampolės apskrityse“ finansavimo ir vykdymo.

  Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų pateikta paraiška laimėjo konkursą pagal 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 1 prioriteto „Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis“ VP1-1.1-SADM-02-K priemonę „Socialinio dialogo skatinimas“.

  Projekto tikslas – skatinti socialinio dialogo plėtrą Kauno ir Marijampolės apskrityse. Planuojama vykdyti socialinio dialogo dalyvių mokymus, organizuoti partnerystės principų diegimo skatinimo akcijas, konferencijas, apskrituosius stalus, skatinti steigti darbuotojų saugos ir sveikatos komitetus bei parengti metodinę ir informacinę medžiagą.

  Maža profesinių sąjungų plėtra tarp darbuotojų, darbo ginčų sprendimo praktikos nebuvimas bei nepakankamas valstybės vaidmuo sprendžiant socialinio dialogo problemas kuria darbdavių ir darbuotojų nepasitikėjimą, formuoja nepalankų požiūrį į darbuotojų organizacijas bei sunkina kolektyvinius santykius. To rezultatas – maža kolektyvinių sutarčių plėtra įmonėse, darbuotojų nepakankamos žinios apie jų pareigas ir teises, nusižengimai darbo kodekso nuostatoms.

  Atlikus pirminę įmonių apklausą paaiškėjo, kad 4 iš 5 įmonių, kuriose nėra kolektyvinių sutarčių, nežino apie darbo kodekso nuostatų, kurias galima taikyti tik įmonėje esant kolektyviniai sutarčiai, taikymą. Atlikus antrinę apklausą ir supažindinus su galimomis sankcijomis, paaiškėjo, kad 85 proc. įmonių norėtų pasirašyti kolektyvinę sutartį, tik šiai sąlygai įvykdyti trūksta žinių.

  Projekto metu planuojama apmokyti 852 asmenis iš 10 organizacijų (Kauno PPA rūmų narių), pasirašyti 8 kolektyvines sutartis, 1 teritorinę kolektyvinę sutartį, įsteigti 5 saugos ir sveikatos komitetus. Numatoma projekto įgyvendinimo pradžia – kovo 1 d.

Skip to content