• Naujienos
 • Siūloma steigti Europos darbo instituciją

  Antrąjį ketvirtį Europos Komisija planuoja paskelbti pasiūlymus dėl Europos darbo institucijos (European Labour Authority) steigimo ir Europos socialinio draudimo numerio. Pasiūlymus svarstytų Taryba ir Europos Parlamentas.

  • Komisijos teigimu, Europos darbo institucija padėtų stiprinti visų lygmenų darbo rinkos institucijų bendradarbiavimą, stiprintų tarpusavio pasitikėjimą, siekiant sąžiningo judumo bendrojoje rinkoje ir sprendžiant galimus nacionalinių institucijų ginčus; sutelktų esamas tarpvalstybinio judumo priemones (Europos darbo mobilumo portalą EURES, ES socialinės apsaugos koordinavimą, Europos sveikatos draudimo kortelę, ES mėlynąją kortelę ir kt.); padėtų kovoti su piktnaudžiavimu darbo bei socialinės teisės aktais ir organizuotų bendrą tarpvalstybinės kontrolės veiklą, kt.

  • Komisija taip pat mano, kad Europos socialinio draudimo numeris prisidėtų prie laisvo darbuotojų judėjimo palengvinimo, leistų supaprastinti procedūras piliečiams/darbuotojams, turintiems įrodyti savo tapatybę socialinio draudimo tikslais, padėtų kovoti su sukčiavimu ir piktnaudžiavimu. Vykusioje viešojoje konsultacijoje Europos Komisija teiravosi, kaip turėtų atrodyti Europos socialinio draudimo numeris (fiksuoto nacionalinių numerių formato (pvz., prie esamų nacionalinių numerių pridėjus priešdėlį) ar esamą nacionalinį socialinio draudimo numerį papildžius atskiru ES socialinio draudimo numeriu) ir kokios paslaugos galėtų būti teikiamos pagal Europos socialinio draudimo numerį (pvz. planinės ir neplaninės sveikatos priežiūros paslaugos, komandiruotų darbuotojų socialinio draudimo įrodymas, ligos, motinystės ir tėvystės išmokos, senatvės pensija, kt.).

  Priede matysite Komisijos parengtas pažymas ir klausimus europiniams socialiniams partneriams, kuriais buvo diskutuota gruodžio mėnesio susitikimo metu.

  Europinės verslo organizacijos kvestionuoja Europos darbo institucijos pridėtinę vertę ir ragina gerinti jau veikiančių tarpvalstybinio bendradarbiavimo, ginčų sprendimo ir prieigos prie duomenų platformas ir mechanizmus. Jei visgi tokia institucija būtų įsteigta, reikalaujama, kad ji nepažeistų subsidiarumo principo, nekeistų nacionalinių institucijų veiklos ir santykių su socialiniais partneriais mechanizmų. Daugiau dėmesio raginama skirti nacionalinių institucijų gebėjimų stiprinimui. Organizacijų teigimu, Europos socialinio draudimo numeris pridėtinę vertę kurs tik tuo atveju, jei bus pagerintas tarpvalstybinis bendradarbiavimas ir galiojančių taisyklių vykdymas. Keliami duomenų apsaugos ir techniniai tokios europinės sistemos sukūrimo, valdymo ir kaštų padengimo klausimai.

  Note on European Labour Authority- Dedicated Hearing 11 Dec 17.pdf
  Note on European Social Security Number_11 Dec 17.pdf

Skip to content