• Siūloma lengvinti verslui e-paslaugų vykdymą ES

    Siūloma lengvinti verslui e-paslaugų vykdymą ES

    Smulkiam verslui – paprastesnės sąlygos vykdyti telekomunikacijų, transliavimo ar e-paslaugas kitose Europos Sąjungos (ES) valstybėse narėse. Finansų ministerija pateikė Vyriausybei PVM įstatymo pakeitimo projektą, kuriuo įmonėms suteikiama galimybė neskaičiuoti PVM kitose valstybėse narėse, jei suteiktos paslaugos tų valstybių neapmokestinamiems asmenims neviršija 10 tūkst. eurų.

    Tokiu būdu siekiama sumažinti administracinę naštą įmonėms, kurios retkarčiais teikia telekomunikacijų, radijo ir televizijos transliavimo paslaugas ar elektroniniu būdu teikiamas paslaugas kitų ES valstybių narių neapmokestinamiesiems asmenims, pvz., fiziniams asmenims. Nepasiekus 10 tūkst. eurų apyvartos, paslaugų teikimo vieta išliktų Lietuva ir joms būtų taikomas mūsų šalyje galiojantis PVM. Tad įmonei nereikėtų registruotis PVM mokėtoju paslaugų pirkėjo valstybėje narėje arba mokėti PVM naudojantis specialiomis schemomis, nebent ji pati pasirinktų nesinaudoti šia išimtimi.

    Šie pakeitimai siūlomi siekiant įgyvendinti Tarybos direktyvą (ES) 2017/2455, susijusią su tam tikromis pridėtinės vertės mokesčio prievolėmis, taikomomis paslaugų teikimui ir nuotolinei prekybai prekėmis. Šias nuostatas ES valstybės narės turės taikyti nuo 2019 m.

    Parengta pagal Finansų ministerijos informaciją

Skip to content