• Naujienos
 • Siūloma keisti Pelno mokesčio įstatymą

  Seime įregistruotas Pelno mokesčio įstatymo pataisų projektas, kuriuo siūloma 100 proc. arba 75 proc. mažinti įmonių apmokestinamąjį pelną.

  Įstatymo projektu yra siūloma pakeisti esamą teisinį reguliavimą ir nustatyti, kad:

  1. įmonių už mokestinį laikotarpį apskaičiuotas apmokestinamasis pelnas gali būti 100 procentų sumažintas ankstesniais metais patirtais mokestiniais nuostoliais. Mokestinių nuostolių perkėlimo į kitus metus ribojimas siejamas tik su veiklos, dėl kurios šie nuostoliai susidarė, tęstinumu;

  2. mokestiniai nuostoliai įmonių reorganizavimo, perleidimo, pertvarkymo atvejais, tenkinus įstatyme nustatytas sąlygas, gali būti panaudoti visam apmokestinamajam pelnui sumažinti;

  3. įmonės apmokestinamasis pelnas gali būti sumažintas iki 75 procentų (palikus visus šiuo metu taikomus kriterijus ir reikalavimus investicijoms) ir šias nuostatas taikyti per 2017–2020 metų mokestinius laikotarpius patirtoms išlaidoms. Manytina, kad 2017–2020 metų mokestinis laikotarpis yra optimalus siekiant įvertinti tikslų Pelno mokesčio įstatymo pakeitimo poveikį investicijų pritraukimui ir šalies biudžetui.

  Kaip teigia projektą įregistravusi Seimpo narė Rasa Budbergytė, įtvirtinus šiuos pakeitimus atpigtų investicijos, pagerėtų ir taptų konkurencingesnė Lietuvos investicinė aplinka. Taip būtų sudarytos sąlygos ne tik į Lietuvą pritraukti užsienio investuotojų, bet ir skatinti tiesiogines vidaus investicijas, kurti naujas darbo vietas, t. y. siūlomas teisinis reguliavimas didintų privataus sektoriaus investicijas. Toks sprendimas ateityje taptų reikšminga paskata užsienio kompanijoms renkantis Lietuvą investicijoms bei ženkliai pagerintų šalies investicinę aplinką ir pozicijas tarptautiniuose reitinguose.

  Skaityti plačiau

Skip to content