• Naujienos
 • ŠIAIS METAIS NORINTYS PATENTUOTI IŠRADIMUS TURĖTŲ NEDELSTI

  Savo intelektinę nuosavybę siekiantys apsaugoti asmenys gali gauti paramą patentavimo išlaidoms padengti. Šiais metais paraiškos patentavimo išlaidoms padengti priimamos iki spalio 29 d.

  Parama skiriama Europos patento ir Patento pagal Patentinės kooperacijos sutartį gavimo išlaidoms apmokėti. Numatoma finansuoti 95 proc. tinkamų išlaidų. Kad būtų patogiau, išradėjai paramą gali gauti vienu iš trijų jiems priimtinu siūlomų būdų, t. y. išlaidos gali būti apmokamos avansu, parama teikiama apmokant pateiktas sąskaitas ar kompensuojamos anksčiau patirtos išlaidos.

  Pasak Ūkio ministerijos Inovacijų ir žinių visuomenės departamento direktorius dr. Almanto Danilevičius, tinkama intelektinės nuosavybės apsauga yra viena iš sėkmingos konkurencijos sąlygų. Tačiau intelektinės nuosavybės apsauga, patentuojant išradimus dažnam Lietuvos išradėjui ar verslo atstovui yra per brangi, ypač brangus yra patentavimas tarptautiniu mastu, kuris būtinas norint sėkmingai konkuruoti užsienio rinkose. Todėl Ūkio ministerija, norėdama paskatinti patentuoti išradimus, jau kelerius metus iš eilės teikia paramą patentavimo išlaidoms padengti.

  Parama patentavimui teikiama išradėjams ir įmonėms pagal Patentavimo rėmimo projektų grupės aprašą. Paraiškos paramai gauti priimamos Lietuvos verslo paramos agentūroje (Gedimino pr. 38/2, LT-01104 Vilnius).

  Spalio 15 d. duomenimis, į Lietuvos verslo paramos agentūrą paramos kreipėsi jau 23 patentavimo projektų autoriai.

  2010 m. norintiesiems patentuoti išradimus numatyta paskirstyti 830 tūkst. litų.

  Kvietimo teikti paraiškas dokumentacija yra paskelbta Ūkio ministerijos tinklalapyje http://www.ukmin.lt/lt/veikla/veiklos_sritys/pramone_ir_verslas/Paramos_teikimas/kvietimai/index.php.

  Daugiau informacijos:

  Indrė Pliopaitė

  Inovacijų ir žinių visuomenės departamentas

  Tel. (5) 241 3130

  El. p. indre.pliopaite@ukmin.lt

Skip to content