• Naujienos
 • Seimas patobulino Darbo kodeksą

  Seimas pakartotinai balsavo dėl Darbo kodekso pataisų. Jos priimtos.

  Viena svarbiausių pataisų yra nenustatytos apimties darbo sutarčių rūšių atsisakymas. Taip pat numatyta, kad, abejojant dėl darbo santykius reglamentuojančių sutarčių sąlygų, jos bus aiškinamos darbuotojų naudai.

  Nutraukiant darbo sutartį dėl darbuotojo ligos ar neįgalumo, kai darbuotojui dėl prastovos atlyginimas nemokamas du mėnesius, kai jis sulaukia senatvės pensijos amžius, darbdavys darbuotojui išmokės ne 1, o 2 jo vidutinių darbo užmokesčių dydžio išeitinę išmoką, o jeigu darbo santykiai tęsiasi trumpiau negu vienus metus – 1 jo vidutinio darbo užmokesčio dydžio išmoką. Vaiką (įvaikį) iki 14 metų arba neįgalų vaiką iki 18 metų auginantiems darbuotojams apie darbo sutarties nutraukimą reikės pranešti prieš 3, o ne prieš 1 mėnesį. Jei tokie darbuotojai dirba trumpiau nei vienerius metus, apie sutarties nutraukimą reikės pranešti prie 6 savaites (dabar 2 savaitės).

  Į kodeksą įrašyta ir dabar galiojanti nuostata, kad švenčių dienų išvakarėse darbo dienos trukmė sutrumpinama viena valanda, išskyrus sutrumpintą darbo laiko normą dirbančius darbuotojus.

  Darbdaviai įpareigoti įtraukti į darbo laiko apskaitą darbuotojo darbą pagal jo ir darbdavio susitarimą dėl papildomo darbo.

  Kasmetinių atostogų suteikimo eilėje darbovietėje pirmenybę suteikiama darbuotojams, vieniems auginantiems vaiką ne iki 10, kaip buvo numatyta naujajame kodekse iki šiol, o iki 14 metų ar neįgalų vaiką iki 18 metų. Darbuotojams, vieniems auginantiems vaiką iki 14 metų arba neįgalų vaiką iki 18 metų suteikiamos 25, o ne 20, kaip buvo nustatyta naujajame kodekse, darbo dienų kasmetinės atostogos.

Skip to content