• Naujienos
 • Savivaldybių valdomų įmonių veiklų analizė

  Lietuvos laisvosios rinkos institutas išanalizavo Savivaldybių valdomų įmonių vykdomas veiklas. Analizė atskleidė:

  • Skirtingose savivaldybėse veikiančių SVĮ skaičius skiriasi nuo 1 iki 14, jų vykdomų veiklų skaičius – nuo 1 iki 29. Jei visose savivaldybėse būtų užsiimama ūkinėmis veiklomis, kurios tenkina tik būtinuosius bendruosius visuomenės interesus, šie skaičiai būtų panašūs arba jų skirtumas būtų nedidelis. Dideli skirtumai rodo, kad, tikėtina, ne visos SVĮ vykdomos veiklos tenkina tik būtinuosius savivaldybių gyventojų poreikius.

  • Jei visose savivaldybėse būtų užsiimama tik ūkinėmis veiklomis, kurių neteikia kiti ūkio subjektai, tikėtina, kad dėl mažesnės verslo koncentracijos daugiau veiklų vykdytų mažesnėse savivaldybėse veikiančios SVĮ. Bet duomenys rodo, kad yra atvirkščiai, t. y. daugiausia SVĮ veikia didžiosiose savivaldybėse, kuriose užsiimama daugiausia veiklų, o mažosiose savivaldybėse vykdoma ir daug, ir mažai veiklų. Tai rodo, kad užuot pasinaudojus kitų ūkio subjektų vykdoma veikla, paslaugų teikimas nepagrįstai patikimas SVĮ.

  • Tik 38 proc. SVĮ įstatus skelbia viešai. Ir tik penktadalyje jų pateikiamas galimų užsiimti veiklų sąrašas yra baigtinis. Tokiu būdu savininkas (savivaldybė) savo kontroliuojamoms įmonėms sudariusios sąlygas plėsti veiklų skaičių.

  Dėl šių priežasčių rekomenduojama:

  • periodiškai tikrinti SVĮ veiklos pagrįstumą ir atnaujinti SVĮ sąrašą.

  • įvesti aiškius kriterijus, kurie leistų nustatyti, kokie gyventojų poreikiai yra būtini.

  • reikalauti viešai skelbti SVĮ įstatus.

  Ir svarbiausia, palikti Konkurencijos įstatyme numatytus saugiklius, kurie užtikrina, kad ūkinės veiklos savivaldybių įmonės galės imtis ir vykdys tik gavusios Konkurencijos tarybos pritarimą. Konkurencijos tarybos leidimas užtikrintų, kad SVĮ užsiimtų tik LR vietos savivaldos įstatymo 9(1) straipsnio 1 dalies 1-3 punktuose išdėstytas sąlygas atitinkamomis veiklomis. T. y. SVĮ vykdoma veikla tenkintų būtinus bendruosius gyventojų poreikius, kurių negali patenkinti kiti ūkio subjektai ir jei dėl to nebus teikiamos privilegijos ar diskriminuojami atskiri ūkio subjektai.

  Parsisiųsti ir skaityti analizę galima https://www.llri.lt/wp-content/uploads/2018/01/PB-savivaldybi—–mon–s_20180118.pdf

Skip to content