• Naujienos
 • Rūmų taryboje aptariama klubų veikla

  Rūmų taryboje aptariama klubų veikla

  Birželio 7 d. rūmų tarybos posėdyje buvo apsvarstyti einamieji klausimai: išklausytos informacijos apie gegužės mėnesio veiklą, planuojamus birželio darbus, nario mokesčio dydžius ir kt. Tarybos posėdyje dalyvavo trijų klubų – Verslo moterų tinklo, Kauno personalo vadovų ir Verslo vadovų klubų pirmininkai.

  Verslo moterų tinklo Kauno skyriaus pirmininkė Saulė Motiejūnienė papasakojo, kad tinklas veikia didžiuosiuose Lietuvos miestuose, jame aktyviai dalyvauja apie 200 moterų. Tinklas siekia skatinti moterų verslumą ir padėti joms įsitvirtinti tiek keliant kompetenciją, tiek bendraujant su labiau patyrusiomis kolegėmis. Šiuo metu rengiama tinklo strategija. VMT narės surengė verslo misijas į Norvegiją, Rumuniją, Gruziją, rengia dalykinę kelionę į Estiją. Moterys norėtų iš rūmų administracijos gauti daugiau informacijos apie galimybę dalyvauti projektinėje veikloje, bendradarbiauti su kitais rūmų klubais.

  Viena iš VMT kūrėjų, rūmų tarybos narė Fausta Šeputytė pabrėžė, kad VMT buvo vienas iš klubinės veiklos pradininkų rūmuose, susikūręs dar 2008 m., po to ėmė steigtis ir kiti.

  Kauno personalo vadovų klubo pirmininkė Aušra Kerzienė paminėjo, kad klubas įsisteigė irgi 2008 m. Tai, kad jis išliko ir veikia 8 metus, rodo jo gyvybingumą ir naudingumą. Klube yra 36 nariai, tiesa, rūmų narių iš jų – mažesnė dalis. Personalo vadovų klubas aktyviai kelia narių kompetenciją, organizuoja seminarus, dalijasi patirtimi. Nariai norėtų aktyviau dalyvauti nagrinėjant verslo aplinkos klausimus, ypač susijusius su socialinio modelio temomis ir liečiančius personalo valdymą.

  Verslo vadovų klubo pirmininkas nuo pat jo įsteigimo 2011 m. Nerijus Šėža papasakojo, kad iniciatyva atsirado iš poreikio vadovams bendrauti tarpusavyje kaip lygiaverčiai kolegos, nes Kaune jokios panašios platformos iki tol nebuvo. Narių skaičius svyruoja apie 35. Verslo vadovai kviečiasi įvairių sričių lektorius, neformalioje aplinkoje dalijasi vadovams rūpimomis problemomis ir galimais sprendimo būdais. Klubas planavo rengti atvirus, „išorinius“ renginius, pavyzdžiui, Kauno verslo vadovų forumą, tačiau kol kas šios idėjos atsisakė. Klubo nariai organizuoja ir turiningo laisvalaikio renginių.

  Taryboje buvo aptarta, kaip klubai galėtų aktyviau bendrauti tarpusavyje, daugiau prisidėti prie rūmų misijos ir tikslų, kokios organizacinės, informacinės ir kitos pagalbos reiktų iš rūmų administracijos ir pan. Kituose tarybos posėdžiuose dalyvaus ir kitų klubų vadovai.

  Rūmų taryba apsvarstė ir patvirtino Atstovavimo reglamentą, kuris taps svarbiu dokumentu organizuojant rūmų atstovavimo procesą nuo atstovų skyrimo iki jų atskaitomybės. Reglamentas bus skelbiamas rūmų svetainėje chamber.lt, su juo supažindinami į įvairias darbo grupes, komisijas, tarybas deleguotieji bendruomenės atstovai.

  Taryba priėmė sprendimą dėl apdovanojimų „Darbo žvaigždės“ medaliais. Taip pat priimti nauji nariai: UAB „Railand“, užsiimanti vidaus ir išorės statybos darbais, mažmenine ir didmenine prekyba statybos prekėmis, VšĮ „Profesijų spektras“, Marijampolės profesinio mokymo, formaliojo švietimo mokykla, ir UAB „Kauno dujotiekio statyba“, tiesianti magistralinius, skirstomuosius dujotiekio ir šilumos, vandentiekio ir nuotekų tinklus.

Skip to content