• Rūmų taryba svarstė atstovavimo klausimus

  Sausio 3 d. įvyko pirmasis šių metų Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų tarybos posėdis. Jame daugiausiai dėmesio buvo skiriama atstovavimo ir kandidatų į verslo bendruomenei svarbias institucijas ir darbo grupes teikimo klausimams.

  Į VšĮ „Versli Lietuva“ patarėjų tarybą vietoje Vytauto Šileikio siūlomas rūmų prezidentas Benjaminas Žemaitis.

  Į Lietuvos profesinio mokymo tarybą prie Švietimo ir mokslo ministerijos teikiama Kauno PPA rūmų Profesinio rengimo skyriaus vadovės Aušros Giedrienės kandidatūra.

  Galutinius sprendimus dėl kandidatų skyrimo į minėtas tarybas priims Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų asociacijos prezidiumas.

  Į Kauno regiono plėtros iki 2020 m. koordinavimo konsultacinę darbo grupę nuspręsta deleguoti rūmų Verslo plėtros skyriaus vadovę Verą Mileikienę.

  Taip pat svarstyta dėl tolesnio dalyvavimo ir kandidatų teikimo į kitas verslui svarbias institucijas bei darbo grupes – Baltijos šalių prekybos rūmų asociacijos tarybą, Aleksandro Stulginskio universiteto patariamąją kolegiją, Kauno regiono plėtros agentūrą, Verslo tarybą prie Kauno miesto savivaldybės. Atstovai bus patvirtinti kitame tarybos posėdyje.

  Rūmų taryba nusprendė skelbti atranką rūmų generalinio direktoriaus pareigoms užimti, apibrėžė atrankos kriterijus ir kvalifikacinius reikalavimus.

  Tarybos nariai aptarė gruodžio mėnesio veiklos kroniką ir planuojamus sausio mėnesio darbus, priėmė sprendimus dėl narystės.

Skip to content