• Naujienos
 • Rūmų taryba patvirtino 2017 m. veiklos planą

  Balandžio 4 d. Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų taryba svarstė 2017 m. rūmų veiklos planą.

  Pasak generalinės direktorės Olgos Grigienės, tarp rūmų veiklos prioritetų – stiprinamas atstovavimas bendriesiems verslo interesams, vykdoma nuosekli narių poreikių ir lūkesčių analizė, organizuojama pagalba nariams sprendžiant jų problemas. Bus rengiami aktualūs teisės aktų pasiūlymai verslo aplinkai gerinti, proaktyviai dirbama 55 darbo grupėse ir komisijose, kuriose rūmai turi savo atstovus. Verslo interesams bus atstovaujama ir tarptautiniu lygmeniu.

  Rūmai šiuo metu vykdo penkis ES finansuojamus projektus, o naudos gavėjai yra rūmų nariai. Projekte „Erasmus for young entrepreneurs“ pradedantieji verslininkai gali dalyvauti intensyviuose mokymuose darbo vietoje, kitos šalies mažojoje arba vidutinėje įmonėje. Tai atveria naujas rinkas, tarptautinio bendradarbiavimo galimybes. Priimantieji verslininkai gali gauti motyvuoto naujo verslininko pažangių idėjų, pasiūlymų, įgyti partnerį kitoje šalyje ir pan. Projekto „Naujų praktinio mokymo būdų išbandymas profesiniame mokyme ir meistrų rengimas mokyti darbo vietoje“ metu bus parengta jungtinė įmonių meistrų mokymo programa, apmokyti 800 meistrų trijose šalyse. Į projekto „Lietuvos – Lenkijos paramos jaunajam verslui bendradarbiavimo platforma antreprenerystės skatinimui (Intereg)“ veiklas bus įtraukti rūmų nariai – SVV įmonės, kurios gaus konsultacijų, mentorystės paslaugų ir kt.

  Rūmų administracija imasi naujos atsakomybės padėti nariams rengti projektines paraiškas.

  Šiemet numatoma kryptingai bendradarbiauti su „Kaunas INN“, VšĮ „Versli Lietuva“, VšĮ „Investuok Lietuvoje“, MITA, UAB „Ekspozicijų centras“, tapti „Kaunas – Europos kultūros sostinė 2022“ ambasadoriais.

  Planuojama stiprinti rūmų įtaką regione ir įsteigti bent vieną naują atstovybę. Formuojant teigiamą verslo įvaizdį visuomenėje ir didinant teigiamų verslo pavyzdžių žinomumą, bus plečiama konkursų „Sukurta…. savivaldybėje“ geografiją į Kauną, Marijampolę, Kėdainius ir kt.

  Bus tęsiama metinių renginių tradicija, plėtojama visų 12 rūmų klubų veikla. Klubas „Verslas Kaunui“ imasi iniciatyvos – mentorystės jaunam verslui. Vienos iš naujovių – moters verslumui skirta konferencija parodoje „Moters pasaulis“, regioninės politikos forumas, tarptautinė konferencija Marijampolėje ir konferencija su Lietuvos – Norvegijos rūmais, verslo forumas italų dienų Kaune metu.

  Plečiant tarptautinius kontaktus, numatoma organizuoti 5 verslo kontaktų renginius. Toliau bus platinami Lietuvos įmonių pasiūlymai užsienyje ir užsienio verslo pasiūlymai mūsų įmonėms. Konsultuojant verslininkus planuojama sudaryti mažiausiai 10 partnerystės susitarimų. Toliau bus rengiami seminarai, verslo informacinės popietės ir kt., organizuojamas asmens įgytų kompetencijų vertinimas, išduodami prekių kilmės dokumentai ir kt.

  Plėtojant šias verslui reikalingas paslaugas planuojama, kad rūmų narių skaičius šiemet padidės iki 450.

  Gegužės–birželio mėnesiais bus rengiama strateginė rūmų aktyvo sesija, kurioje bus siekiama išgryninti rūmų viziją, misiją, vertybes ir pagrindines veiklos kryptis. Šiemet numatoma parengti naują rūmų įstatų redakciją.

  Nuo šių metų pradžios socialiniame tinkle Facebook veikia oficialus Kauno PPA rūmų puslapis, prie kurio kviečiame jungtis bendruomenės narius. Bus atnaujinta rūmų interneto svetainė chamber.lt ir naujienlaiškio forma, atliktas rūmų žinomumo tyrimas, pasirodys daugiau informacijos apie rūmus „Kauno dienoje“ ir „Savaitraštyje Kaunui“.

  Šių metų veiklos plane yra du Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečiui skirti projektai. Tai Verslo skveras ir Lietuvos verslo alėja Kaune, Parodų kalne, bei signataro, vieno žymiausių tarpukario politikos veikėjo, pramonininko, mecenato, aktyviai dalyvavusio rūmų veikloje, Jono Vailokaičio įamžinimas jo gimtinėje Šakiuose.

  Rūmų taryba taip pat patvirtino 2017 m. rūmų finansinį planą.

Skip to content