• Naujienos
 • Rūmų generalinio direktoriaus susitikimas su Eurochambres generaliniu sekretoriumi

  Liepos pabaigoje rūmų generalinis direktorius V. Šileikis Vilniuje susitiko su Eurochambres generaliniu sekretoriumi Arnaldo Abruzzini. Jis atvyko dalyvauti Lietuvos pirmininkavimo ES renginyje, skirtame viešojo administravimo tobulinimui. Susitikime su A.Abruzzini taip pat dalyvavo rūmų asociacijos vadovai, Šiaulių, Panevėžio PPAR, Latvijos PP rūmų atstovai.

  A.Abruzzini pristatė Eurochambres poziciją nagrinėjama tema. Užkirsti kelią protekcionizmui – toks yra pagrindinis motyvas. Apie tai daug diskutuota ir pateikta pavyzdžių iš Lietuvos bei Latvijos verslo praktikos. Taip pat išreikšta nuomonė, kad yra pribrendusi būtinybė ES lygiu patvirtinti viešųjų pirkimų standartą, kuriuo būtų siekiama suvienodinti sąlygas tarp valstybių, taip pat tarp stambaus bei smulkaus verslo.

  Antras diskusijos klausimas lietė šį rudenį planuojamą Eurochambres kongresą, kuriame bus renkama nauja vadovybė. Numatoma, kad Eurochambres politikai vėl vadovaus vokiečiai. Tarp viceprezidentų yra siūlomi kandidatai iš Turkijos, Austrijos, Liuksemburgo, Graikijos, Švedijos. V. Šileikis pastebėjo, kad dominuoja šalys, kuriose rūmai yra viešosios teisės subjektas (su visuotine naryste), o privačios teisės galimas atstovas yra tik iš Švedijos. A.Abruzzini sutiko, kad Eurochambres politikoje pusiausvyra yra reikalinga. Šalys su visuotine naryste įneša didžiąją dalį pinigų į Eurochambres biudžetą. Iš kitų, tarp jų ir Lietuvos, laukiama daugiau intelektinio bei ekspertinio indėlio ir kokybiško grįžtamojo ryšio.

  A.Abruzzini pristatė naujos Eurochambres kadencijos strateginių gairių apmatus. Veikla orientuojama į 4 prioritetus:

  1. Darbo tema, ypač jaunimo įdarbinimas. Bus rekomenduojama rūmų ir jų asociacijų lygmeniu sudaryti veiklias komandas (komitetus, komisijas, darbo grupes), kurios užsiimtų konkrečiais veiksmais panaudojant rūmų tinklus ir kompetenciją.

  2. Tarptautinė verslo aplinka. Svarbūs lieka klausimai, susiję su derybomis dėl laisvos prekybos sutarčių; klausimas dėl strateginės partnerystės Europai; rinkų subalansavimo klausimai.

  3. Finansai. Eurochambres dirba su Europos investicijų banku siekdami sukurti bendrą Europos garantijų verslui platformą. Eurochambres rekomenduoja rūmams aktyviau konsultuoti verslą, patarti jam dėl finansinių garantijų priemonių.

  4. Inovacijos. Eurochambres siekia įtraukti rūmus į inovacijų vadybos procesus. Diskusijoje pateikta pavyzdžių iš mūsų praktikos Lietuvoje, kai rūmų partnerystė yra ignoruojama ir atmetama, kai inovacijų vadyba yra sutelkiama tik Vyriausybės kontroliuojamų agentūrų rankose.

  Eurochambres pozicija vienareikšmiška: Enterprise Europe Network tinklą turėtų valdyti rūmai, kurie betarpiškai jungia verslą regionuose. Tam tikslui būtina įsteigti EEN pakomitetį prie Eurochambres. Kaip tik dabar yra projektuojama nauja EEN finansinė ir turinio perspektyva. Planuojama, kad EEN paslaugos bus nukreiptos į technologijų pernešimo prioritetus.

  Pasak V. Šileikio, Kauno PPA rūmų atvejis kaip tik dera su šiuo prioritetu, nes veikiame per „Technopolį“, kuriamus mokslo, studijų ir verslo slėnius. Tikimasi, kad naujasis EEN šaukimas bus paskelbtas jau gruodžio mėnesį.

  Buvo malonu iš A.Abruzzini išgirsti, kad numatomame Eurochambres kongrese bus skiriamas išskirtinis dėmesys Eurochambres šalių rūmų tinklo efektyvesniam panaudojimui informacijos, gerosios patirties, projektinių idėjų mainams panaudojant internetinę komunikacijos platformą. „Tai yra reakcija į mūsų rūmų dar šį pavasarį perduotą pasiūlymą“, – pabrėžė Kauno PPA rūmų generalinis direktorius V. Šileikis.

Skip to content