• Naujienos
 • Rūmai stiprins bendradarbiavimą su Kauno rajono savivaldybe

  Rūmai stiprins bendradarbiavimą su Kauno rajono savivaldybe

  Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmai, atstovaudami bendriesiems verslo interesams bei veikdami verslo savivaldos pagrindais, ir Kauno rajono savivaldybė, atstovaudama rajono gyventojų interesams, rengiasi pasirašyti bendradarbiavimo sutartį. Joje numatoma veikti kaip atsakingiems partneriams, planuojant, derinant ir įgyvendinant Kauno rajono ekonominės plėtros politiką bei konkrečias jos priemones.

  Plėtojant ir įtvirtinant plačią savivaldą būtų nuolat derinama veikla pagal susitariančių šalių prioritetus: savivaldybės prioritetas – piliečių ir jų bendruomenių interesai, rūmų prioritetas – verslo ir verslininkų bendruomenių interesai. Numatoma keistis informacija apie savivaldybės ir rūmų posėdžių darbotvarkes, kuomet nagrinėjami bendruomenėms aktualūs verslo aplinkos klausimai, kviesti bendradarbiaujančių šalių atsakingus asmenis dalyvauti su patariamuoju balsu siekiant suderinti pozicijas; esant būtinybei, formuoti bendras patariamąsias ir sprendimų derinimo laikinąsias komisijas ir kt. Rūmai ir savivaldybė bendradarbiautų kuriant palankias sąlygas verslui ir užtikrinant jo konkurencingumą, puoselėjant palankų Kauno rajono įvaizdį.

  Apie tai buvo kalbėta sausio pradžioje Raudondvaryje įvykusiame rūmų prezidento Benjamino Žemaičio ir generalinio direktoriaus Vytauto Šileikio susitikime su rajono meru Valerijumi Makūnu.

  Sausio 28 d. bendradarbiavimo sutarties projektą Garliavos sporto ir kultūros centre aptarė rajone veikiančių rūmų narių – įmonių vadovai. Rūmai vienija beveik 30 rajono bendrovių: UAB „Aconitum“, A. Stulginskio universitetą, UAB „Akvatera“, UAB „Aviabaltika“, UAB „Baltijos polistirenas“, UAB „Dinaka“, UAB „Garlita“, UAB „Interjero elementai“, UAB „Linolitas“, UAB „Naujasis Nevėžis“, UAB „Plastena“, UAB „Setrida“ ir kt.

  „Sėkmės istorija kuriama tada, kai savo interesus valdžia, verslas, akademinė bendruomenė sulydo į vieną bendrą interesą, bendrus veiksmus. Tuomet 1+1 yra daugiau nei 2, o sprendimai yra ne tik politiškai, bet ir ekonomiškai pagrįsti“, – sakė rūmų generalinis direktorius Vytautas Šileikis, pristatęs rengiamos sutarties ir veiksmų programos projektus bei galimus bendradarbiavimo su savivaldybėmis formatus.

  UAB „Garlita“ generalinis direktorius Juozas Martikaitis papasakojo apie veikiantį Garliavos verslininkų klubą, kuris yra ir probleminių diskusijų, ir laisvalaikio, pomėgių vieta. UAB „Aviabaltika“ vadovas Viktoras Brazaitis tvirtino, jog savivaldybės vadovų požiūris į verslą yra pozityvus, tačiau ryšiai nėra sisteminiai ir nuoseklūs, jie daugiau fragmentiški. UAB „Interjero elementai“ direktorius Giedrius Bučas pabrėžė, kad trūksta komunikacijos su savivaldybe jai rengiant strateginius sprendimus, pasigendama grįžtamojo ryšio, daug biurokratijos ir stinga galimybės pasikonsultuoti.

  Rajone veikiantys rūmų nariai vieningai patvirtino norą ir poreikį bendradarbiauti su savivaldybe, aktyviai telktis bendrai veiklai.

Skip to content